Kandidater till Kommunfullmäktige 2022

Bild

Tillsammans för en hoppfull väg framåt för Örnsköldsvik - tillsammans för maktskifte 2022!

Det är med stolthet och glädje vi i Centerpartiet Örnsköldsvik kan presentera en kommunlista med 51 namn, 10 fler än förra valet. Vi har en stor bredd i ålder och geografi men även kring yrken och utbildning.

Särskilt glädjande är att en stor grupp är egna företagare eller har erfarenhet av företagande och ledarskap.

1. Anna-Britta Åkerlind, kommunalråd, 61 år, Domsjö

Anna- Britta vill:

Som kommunalråd kommer Anna- Britta att jobba med alla frågor inför valet. Lite extra brinner hon för Örnsköldsviks utveckling och tillväxt- att vi får fler företag som etablerar sig och att befintliga företag utvecklas med nya idéer. Till det så ligger skogsbruket och bioekonomin henne varmt om hjärtat.

anna-britta.akerlind@centerpartiet.se

Sociala medier:
Facebook: Anna-Britta Åkerlind
Twitter: anbrak
Instagram: @annabrittaakerlind

2. Andreas Jansson, elkonstruktör, 33 år, Västerlandsjö

Andreas vill:

För Andreas är det landsbygdsfrågor som genomsyrar alla frågor som han kommer att arbeta med inför valet. Andreas vill se en levande landsbygd och tror att det finns en del kommunala verksamheter som går att utlokalisera. Till det så tycker han att kommunikationer är en viktig fråga- från tätort ut till småorterna.

andreas.jansson@centerpartiet.se

Sociala medier:
Facebook: PolitikerAndreas
Twitter: JanssonOvik
Instagram: @andreas_jansson

3. Anna-Lena Lindberg, grundskollärare, 54 år, Grundsunda

Anna- Lena vill:

Som nuvarande gruppledare så kommer Anna- Lena att arbeta med de flesta frågorna i valprogrammet. Den viktigaste frågan för henne är hur hela kommunen ska utvecklas ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.

anna-lena.lindberg@centerpartiet.se

Sociala medier:
Facebook: Anna-Lena Lindberg
Twitter: annalena_anna
Instagram: @annalena.lindberg

4. Bruno Byström, pensionerad lantbrukare, 71 år, Sidensjö

Bruno vill:

Bruno kommer att lägga hela sitt engagemang på landsbygdsfrågor och speciellt företagandets villkor på landsbygden. Bruno tycker också att klimatfrågan är viktig.

bru_bys@hotmail.com

Sociala medier:

Facebook: Bruno Byström
Instagram: @


5. Elin Mårtensson, egen företagare, 33 år, Kubbe

Elin vill:

Landsbygdsfrågor och landsbygdsutveckling är frågor som Elin kommer att engagera sig specifikt åt i valet. Hon brinner för att utveckla landsbygdsskolorna och att man ska satsa på dem och göra dem ännu bättre.

lillpigans@outlook.com

Sociala medier:

Facebook: Elin Mårtensson
Instagram: @lillpigans

6. Erik Orrell, Socionom, 22 år, Örnsköldsvik

Erik vill:

I valet kommer Erik att fokusera på frågor som rör jämställdhet, klimat och medmänsklighet. Av de tre frågorna så kommer jämställdheten först, han vill att man ska kunna leva i trygghet och ha samma förutsättningar att nå sina drömmar- oavsett kön eller könsidentitet.

erik.orrell@centerpartiet.se

Sociala medier:

Facebook: Erik Orrell
Instagram: @erikorrell

7. Lena Lindgren, utredare, 55 år, Björna

Lena vill:

För Lena är tillgången till utbildning en väldigt viktig fråga- i hela kommunen. Hon vill också se en ökad satsning på landsbygden och skapa en trygg livsmiljö- såväl ekologiskt som socialt. Lena vill göra samhället bättre för invånaren.

lena.lindgren_@hotmail.com

Sociala medier:
Facebook: Lena Lindgren
Twitter: lenalindgren_
Instagram: lena.lindgren

8. Henrik Hägglund, lantbrukare, 46 år, Gideå

Henrik vill:

För Henrik kommer landsbygdsfrågor, företagsfrågor och lokalproducerat mat högst upp på agendan. Lite extra brinner Henrik för företagande på landsbygden.

henriksvedje@hotmail.com

Sociala medier:
Facebook: Henrik Hägglund
Instagram: @henriksvedje

9. Annica Långvall, leg dietist, doktorand, 34 år, Gullänget

Annica vill:

Annica är väldigt intresserad av hållbarhetsfrågor, krisberedskap och frågor som på något sätt relaterar till mat och hälsa, hälsosamt samhällsbyggande, miljö och klimat. Lite exra brinner hon för en hållbar och lokal matproduktion och konsumtion.

annicalangvall@centerpartiet.se

Sociala medier:
Facebook: Annica Långvall
Instagram: @dietistannica

10. Marielle Hagström, IT-specialist, 32 år, Domsjö

Marielle vill:

Marielle kommer att fokusera på frågor som rör skolan i valet. Hon vill att det satsas mer pengar på elevhälsotemen och att man utvecklar digitala lösningar så att barn och ungdomar som mår dåligt får hjälp snabbare samt att samarbetet mellan elevhälsan och primärvården stärks. Marielle vill också se fler vuxna med pedagogisk kompetens i skolan- så att alla barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Den absolut viktigaste frågan är barnens rätt i samhället.

marielle.hagstrom@centerpartiet.se

Sociala medier:
Facebook: Marielle Hagström
Instagram: @marielle.centerpartiet

11. Frida Bylund, bonde, 38 år, Myckelgensjö

Frida vill:

För Frida är det skolan och vikten av jämlikhet i den som hon kommer att fokusera på under valet. För Frida kommer skolan och landsbygdsfrågor högst på agendan.

fridis_divis@hotmail.com

Sociala medier:
Facebook: Frida Bylund
Instagram: @bylund13

12. Erika Sjödin, kyrkomusiker, 50 år, Själevad

Erika vill:

Erika brinner för kulturfrågan och tycker att den måste få en större plats i samhället. Hon ser frågan bredare- som mötesplats för näringslivet och viktig för folkhälsan. Hon tycker också att minoritetsgrupperna ska bli hörda och att vi ska möta deras specifika behov så långt det går. Extra brinner Erika för kulturhuset som hon anser blir en tillgång för näringslivet i hela kommunen och för Öviksborna. Oavsett var man bor i kommunen ska man kunna uppleva och producera kultur. Ett Kulturhus blir ett lyft både i staden och på scener i landsbygden såväl verkligheten som digitalt. En viktig fråga för att nå visionen om 65 000 nyfikna.

erika.sjodin@svenskakyrkan.se

Sociala medier:
Facebook: Erika Sjödin
Instagram: @rallykantorn

13. Svante Lundberg, pensionär, 72 år, Örnsköldsvik

Svante vill:

Svantes viktigaste frågor är de som rör ekonomi och företagsfrågor. Han vill se en tillväxt och företagsutveckling i Örnsköldsvik.

svante102lundberg@gmail.com

Sociala medier:
Facebook: Svante Lundberg
Twitter: @svantelundberg1
Instagram: @lundbergsvante


14. Björn Olsson, organisationsutvecklare, 43 år, Arnäsvall

Björn vill:

Landsbygd, miljö och fiske är frågor som engagerar Björn och dessa kommer han att fokusera på under valet. Landsbygdens förutsättningar och möjligheten att leva, verka och bo vart man vill är det som han ser som den viktigaste frågan för Örnsköldsvik.

bjorn.olsson@centerpartiet.se

Sociala medier:
Facebook: bjorn.olsson.75                        
Twitter: @BjrnOlsson_C
Instagram: @hogbybjorn

15. Bertil Jonsson, pensionär, 66 år, Själevad

Bertil vill:

För att utveckla Örnsköldsvik så vill Bertil driva frågor som rör företagsetableringar och generellt företagsutveckling. Han brinner även för bostadsfrågor på landsbygden samt inflyttningsfrågor. 

bertil.jonsson@gmail.com

Sociala medier:
Facebook: Bertil Jonsson
Instagram @jonssonbertil

16. Erik Sandin, 35 år, IT-konsult, Domsjö

Erik vill:

Erik vill se en mindre krånglig kommun, mer lokala upphandlingar och ett mer levande centrum. Att barnens röster hörs är också viktigt för Erik och möjligheten att hjälpa de med psykisk ohälsa. Den fråga som Erik brinner extra för är att kommunen börjar hjälpa sina företagare och invånare istället för att styra dem.

Erik.a.sandin@ornskoldsvik.se

Sociala medier:
Facebook: Erik Sandin
Instagram:

17. Vivi-Anne Olsson, politisk sekreterare, 61 år, Arnäsvall

Vivi- Anne vill:

För Vivi- Anne är det människan i fokus som gäller. Alla människors frihet och lika värde och att man tar vara på det unika i varje individ. Hon vill även se att kulturen får en större plats i samhället och blir en naturlig mötesplats oavsett vart man bor i kommunen.

Viktigaste för Vivi- Anne är frågor som berör den "lilla människan" o utsatta situationer. Att samhället förebygger psykisk ohälsa och värnar om barnets rättigheter, barnets bästa ska alltid vara vägledande. Och att det finns ett "kulturhus".

vivi-anne.olsson@centerpartiet.se

Sociala medier:
Facebook: Vivi- Anne Olsson
Instagram @vivianneolsson

18. André Eklöf, mångsysslare, 21 år, Domsjö

André vill:

André brinner för och kommer att jobba med frågor som rör miljön och då i första hand hav och vatten. Allt från vad fisken behöver för miljöer för att kunna fortplanta sig till dom mänskliga faktorerna som behöver försvinna för att underlätta för ju fiskebestånden.

andreeklof@gmail.com

Sociala medier:
Facebook: André Eklöf
Instagram: @andre_eklof

19. Emma Olsson Hamberg, socionom, 35 år, Bredbyn

Emma vill:

Den viktigaste frågan för Emma är att förebygga psykisk ohälsa och att skapa hälsofrämjande insatser och platser i hela kommunen- för både unga och vuxna. Hon vill även öka engagemanget för samhällsfrågor generellt och få människor att vara med i diskussioner och samtal för utveckling. Som landsbygdsbo så är den frågan också central för Emma.

emma.olsson.hamberg@ornskoldsvik.se

Sociala medier:
Facebook: Emma Olsson Hamberg
Instagram @emmaolssonhamberg

20. Håkan Gunnarsson, produktutvecklare, 46 år, Husum

Håkan vill:

Håkan vill att beslutsfattandet ska ske närmare de som det berör och han tycker att styrningen av kommunen måste bli bättre så att vi får ut maximal nytta för skattemedlen.

hakangunnarsson@gmail.com

Sociala medier:
Facebook: Håkan Gunnarsson
Instagram: @hakangunnarsson


21. Jan Sehlin, grundskollärare, 61 år, Hemling

Jan vill:

Jan anser att det finns en bra vård i hela regionen, utifrån "god och nära vård". Det innebär att vården måste bli mer tillgänglig även för de som inte bor nära stadskärnan. Jan brinner även för frågor kring ungas psykisk ohälsa där resurser måste sättas in för att öka tillgängligheten och stärka elevhälsan på skolorna.

jan.sehlin@ornskoldsvik.se

Sociala medier:
Facebook: Jan Sehlin
Instagram @sellen61

22. Rose-Marie Saellström, 57 år, undersköterska, Bredbyn

Rose- Marie vill:

För Rose- Marie är vården en viktig fråga. God vård en förutsättning för hälsa och välbefinnande. hon vill jobba för ungas psykiska välmående, en äldreomsorg som sätter individen i centrum samt en god och nära vård. Hon vill även ge bättre förutsättningar för bönder och jordbrukare, stärkt äganderätt för skogsägare och ett mer företagarevänligt klimat- så kan vi få våra bygder att blomstra!

Rose- Marie tycker att makten ska finnas så nära människor som möjligt och varje individ är en kraft att räkna med.

rosmalria@gmail.com

Sociala medier:
Facebook: Rose- Marie Saellström
Instagram @rosemarie.k.saellstrom

23. Anna Hallin, 44 år, gymnasielärare, Eldsmark

Anna vill:

Anna vill att hela Örnsköldsvik ska vara en bra plats att bo på där det finns service och skola på mindre orter. Centerpartiet ska stå upp för allas lika värde i ett samhälle där alla är välkomna.

annahallin78@gmail.com

Sociala medier:
Facebook: Anna Hallin
Instagram @

24. Kjell Nordin, 59 år, virkesmätare, Domsjö

Kjell vill:

Kjell har en stark tro på demokratin, han vill kunna påverka och hjälpa människor samt utveckla och förbättra Örnsköldsvik. En viktig fråga är små företags villkor i allmänhet och livmedelsproducenter i synnerhet. Kjell vill inför DIS (Dynamiskt Inköpssystem) vilket innebär att små företag kan få vara med i kommunala upphandlingar.

kjellnordin@hotmail.com

Sociala medier:
Facebook: Kjell Nordin
Instagram @

25. Anders Källström, 63 år, styrelseledamot, Örnsköldsvik

Anders vill:

För Anders är frågan kring decentralisering och frågor kring landsbygden viktiga och det som driver hans engagemang. Anders tror på kraften i att hela kommunen utvecklas och att det finns en enorm och oslagbar styrka i demokratin.

anders@kallstroms.se

Sociala medier:
Facebook: Anders Källström
Instagram @sund21

26. Peter Glud, 45 år, egen företagare, Bjästa

Peter vill:

För Peter är det företagarfrågor som ligger varmt om hjärtat. Som egenföretagare har han många insikter i vilka problem som finns för företagarna- detta vill han förändra!

peter@glud.se

Sociala medier:
Facebook: Peter Glud
Instagram @peter.glud.1

27. Kristina Åström, 74 år, pensionär, Gideå

Kristina vill:

För Kristina är det kultur- och fritidsfrågor som är ett stort intresse, men hon brinner även för skolfrågor. Hon tycker att barnens bästa måste vara med i alla beslut som tas inom Bildningsnämndens område.

astrom.gidea@telia.com

Sociala medier:
Facebook:
Instagram @

28. Ulrik Ulander, 50 år, enhetschef, Husum

Ulrik vill:

För Ulrik är det landsbygdsfrågan som står högst på den politiska agendan. Han tycker att kommunen ska erbjuda service av god kvalitet i hela kommunen. Efter det så kommer stödet till våra föreningar, vilket han ser som den enskilt största och viktigaste framgångsfaktorn för ett levande samhälle. Han vill kunna erbjuda ett bra utbud för alla.

ulrik.ulander@ornskoldsvik.se

Sociala medier:
Facebook:
Instagram @

29. Roland Wahlberg, 63 år, datatekniker, Örnsköldsvik

Roland vill:

Roland vill arbeta med frågor som rör äldreomsorg och hur Örnsköldsvik kan bli ett tillgängligt Örnsköldsvik för alla. Roland brinner för frågor som rör svaga grupper i samhället.

roland.wahlberg.gw@gmail.com

Sociala medier:
Facebook: Roland Wahlberg
Instagram @rolandwahlberg
Twitter @WahlbergRoland

30. Matthias Modig, 45 år, fordonssamordnare, Örnsköldsvik

Matthias vill:

Under valet så kommer Matthias att engagera sig i frågor som rör fossilfria lösningar. Detta är den fråga som Matthias tycker är allra viktigast.

matthias.modig@centerpartiet.se

Sociala medier:
Facebook: Matthias Modig
Instagram @matthiasmodig

31. Mats Kjellsson, projektledare, 53 år, Sidensjö

Mats vill:

Under valet så kommer Mats att lägga sitt fokus på att se till att kommunen fördelar sina pengar jämt över hela kommunen och han vill att det ska bli enklare att bygga vid vatten på landsbygden.

Den fråga som ligger Mats allra varmast om hjärtat är skolan, där han vill se att det finns skolor runt om i hela vår kommun, jämt fördelat.

mats@kjellsson.nu

Sociala medier:
Facebook: Mats Kjellsson
Instagram @matskjellsson

32. Kjell Sjödin, 59 år, teknisk säljare, Haffsta

Kjell vill:

Under valet så kommer Kjell att fokusera på miljö- kultur och småföretagarfrågor. Den viktigaste frågan för Hans är hur företagsklimatet kan bli bättre där han tycker att beslutsprocesserna måste bli snabbare när företag vill etablera sig i kommunen.

k.sjodin@telia.com

Sociala medier:
Facebook: Kjell Sjödin
Instagram @kjellesjodin

33. Tomas Östman, 58 år, transportledare, Överhörnäs

Thomas vill:

Thomas är intresserad av upphandlingsfrågor och kommer att fokusera på den frågan i valrörelsen. Den fråga som han brinner mest för är hur vi kan konkurrensutsätta kommunala verksamheter.

thomas6405@hotmail.se

Sociala medier:
Facebook: Thomas Östman
Instagram @thostman

34. Elias Zackrisson, 23 år, studerande, Örnsköldsvik

Elias vill:

Först och främst brinner Elias för kultur och idrottsfrågor, då det är viktigt för kommunens invånare att man trivs. Sedan tycker han även att frågor som rör småföretagande är viktiga.

eliaszackrisson@hotmail.com

Sociala medier:
Facebook: Elias Zackrisson
Instagram @eliaszackrisson

35. Louise Byström, 35 år, ekonom, Sidensjö

Louise vill:

För Louise är närodlad mat och jordbruksfrågor mest aktuella frågor, men hon engagerar sig även inom skolfrågan där hon anser att det är otroligt viktigt med en trygg skola och de mindre skolorna får vara kvar. Louise brinner lite extra för landsbygd, närodlad mat, skola, trygghet, föreningsliv, fysisk aktivitet och miljöfrågor.

louise.by@hotmail.com

Sociala medier:
Facebook: Louise Byström
Instagram @lollobystrom

36. Hans Nordin, 68 år, pensionär, Lövsjö

Hans vill:

Viktigast för Hans är att våra barn får växa upp i trygghet- i en fri värld! Där ska vi också gemensamt ta hand om de problem som uppstår i omgivningen.

hans.lovsjo@telia.com

Sociala medier:
Facebook
Instagram

37. Elias Westin, 23 år, egen företagare, Själevad

 

Sociala medier:
Facebook: Elias Westin
Instagram @

38. William Cederstam, 24 år, studerande, Bonässund

William vill:

William har en bred politisk agenda inför valet och kan nog prata om allt. Måste han välja vilken fråga han brinner mest för, så blir det 2- integration och småföretagande.

william.cederstam@gmail.com

Sociala medier:
Facebook: William Cederstam
Instagram @

39. Linda Hörnfeldt, 42 år, egen företagare, Husum

Linda vill:

För Linda är landsbygdsfrågan väldigt viktig, människor ska kunna bo och verka i hela kommunen under goda förutsättningar. Hon brinner lite extra för kvinnligt företagande och soloföretagande- hon vill att kvinnor som vill starta företag ska kunna göra det och inte bli avskräckta för att det fokuseras så mycket på tillväxt.

Hon vill även verka för den lokala matproduktionen för att minska beroendet av import, för öppna landskap och småföretagaren. Till det har Linda ett engagemang för psykisk ohälsa.

hej@lindahornfeldt.se

Sociala medier:
Facebook: Linda Hörnfeldt
Instagram @lalinda
Twitter @lindahornfeldt

40. Karin Sivertsson, 41 år, präst, Örnsköldsvik

Karin vill:

Karins politiska engagemang grundar sig i en önskan om en förändring som för kommunen i en grön, jämställd och företagsfrämjande riktning. För Karin är det viktig att samhället underlättar för individen att göra hållbara, etiska och hälsofrämjande val. Hon tycker att vi måste värna de lokala grundskolorna och erbjuda en bredd på barnomsorg utifrån vad som passar familjen. Örnsköldsvik ska även vara i framkant när det gäller den gröna omställningen.

karin.sivertsson@svenskakyrkan.se

Sociala medier:
Facebook: Karin Sivertsson
Instagram @karinsivertsson

41. Ola Wålsten, 50 år, socialpedagog, Bjästa

Ola vill:

Ola valde att engagera sig i Centerpartiet för att han tycker att Örnsköldsvik är för toppstyrd. Han tror på ökad valfrihet för kommunens invånare. Ola tar med sig kunskap ifrån hur verksamheter fungerar i andra kommuner och han har även ett stort intresse för kulturfrågor.

olawalsten@hotmail.com

Sociala medier:
Facebook: Ola Wålsten
Instagram @olasbilder

42. Kristina Granlöf, 66 år, miljöingenjör, Gullänget

Kristina vill:

De viktigaste frågorna för Kristina är företagande, innovation och miljöforskning som gynnar företag och enskilda medborgare.

kia.granlof@gmail.com

Sociala medier:
Facebook: Kristina Granlöf
Instagram @

43. Camilla Svensson, 45 år, kommunikatör, Högland

Camilla vill:

Just stadens utveckling brinner Camilla för, med ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till det gröna. Särskilt ser hon fram emot torgets och hamnens utveckling och nya satsningar på bostäder. En annan självklar fråga för henne är att Örnsköldsvik måste förbättra sitt näringslivsklimat. Hon anser att ambitionen måste höjas och läggas högt på den politiska dagordningen. Självklart ska Örnsköldsvik ha bäst näringslivsklimat i Västernorrland.

caramillis@gmail.com

Sociala medier:
Facebook: Camilla Svensson
Instagram @lacaramillis

 

44. Malin Johansson, 34 år, sjuksköterska, Örnsköldsvik

Malin vill:

Malin vill även ge landsbygdsborna trygghet där man slipper ständiga hot om försämrad kommunal service. Hon vill att man ska kunna födas, växa upp, utvecklas, leva och åldras i hela kommunen.

Med Malin får du ett genuint engagemang för landsbygdsfrågor. Hon har stor erfarenhet från vård och omsorg, hur det är att bo på landsbygden och har en stor skopa kärlek för byarna runt om i kommunen.

malinkristina88@hotmail.com

Sociala medier:
Facebook: Malin Johansson
Instagram @malinkristina88

45. Göran Algotsson, 61 år, verkstads- och skogsarbetare, Bredbyn

Göran vill:

Landsbygdsfrågor ligger högt på Görans dagordning och även omsorgsfrågor som han har erfarenhet ifrån idag då han sitter i omsorgsnämnden. En bra välfärd är viktigt för Göran.

goran_algotsson@spray.se

Sociala medier:
Facebook: Göran Algotsson
Instagram @galgottsson

46. Ellinor Källström, 66 år, pedagog, Domsjö

Ellinor vill:

Ellinor intresserad av frågor som rör skolan, friluftsliv och hållbarhet. Ellinor tycker att beslutsprocessen är viktig, vilket innebär att man har bra underlag och att man ges tid att kunna fatta bra beslut.

e_kallstrom@hotmail.com

Sociala medier:
Facebook: Ellinor Källström
Instagram @ellikalls 

47. Kurt Pettersson, 69 år, pensionär, Arnäsvall

Kurt vill:

Kurt vill verka för att förbättra servicen till våra företag och privatpersoner på bygglovssidan. Han tycker definitivt att kommunen måste bli bättre när det gäller handläggningstiderna så att småföretagarna får en bättre inställning till kommunen. Kurt vill också att Örnsköldsvik blir en mer attraktiv etableringsort för nya företag.

kurt.pettersson.53@gmail.com

Sociala medier:
Facebook: Kurt Pettersson
Instagram @kurrepee 

48. Barbro Olsson, 75 år, pensionär, Husum

Barbro vill:

Barbro har ett stort engagemang för omsorgsfrågor och vill fortsätta att arbeta med det efter valet. Viktigt för Barbro är en bra skola, att kommunen har ett bra företagsklimat och en bra omsorg om de äldre. Speciellt vill hon att de äldre ska ges möjlighet till att lära sig mer om ny teknik.

barbro.olsson.husum@telia.com

Sociala medier:
Facebook: Barbro Olsson
Instagram @bar13ols

49. Claudia Häggström, 64 år, egen företagare, Örnsköldsvik

Claudia vill:

Claudia har alltid vurmat för frågor kring entreprenörskap och företagsamhet. Under de senaste åren har hon jobbat mycket med nyföretagandet och hon anser att det görs för lite för de företag som är nystartade- om företagen inte har en innovation. Det pratas väldigt mycket etableringar av företag i kommunen, men väldigt lite om de företagen som vi redan har, tycker hon. Och såklart ska det finnas företag över hela kommunen- inte bara i huvudorten.

Särskilt brinner Claudia för företagsamhet men tycker även att klimatfrågan är viktig.

claudia@strategiresurs.se

Sociala medier:
Facebook: Claudia Häggström
Instagram @claudia.haggstrom.7 

50. Helena Uppenberg, 53 år, medlemschef, Örnsköldsvik

Helena vill:

Frågor som Helena brinner lite extra för är: en hållbar livsmedelsproduktion och en företagstillväxt med klimat och miljö i fokus. Kultur- och fritidsfrågor är också av intresse och Helena tror att ett kulturhus skulle betyda mycket för Örnsköldsvik.

helena.uppenberg@gmail.com

Sociala medier:
Facebook: Helena Uppenberg
Instagram @helenauppenberg

51. Robin Engwall, 25 år, servitör, Örnsköldsvik

Robin vill:

Främst vill Robin prata om frågor som rör kvinnors rätt och trygghet i samhället & barn- och ungdomars psykiska ohälsa. Och med tanke på alla våldsbrott som sker mot kvinnor varje dag, är det där han kommer att lägga största fokus om han får vara med och påverka politiskt.

robin.bergstrom1997@hotmail.com

Sociala medier:
Facebook: Robin Engwall
Instagram @engwallrobin

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.