Företagande

Företagande - utdrag ur valprogrammet

  • Det ska vara lätt att starta och driva företag i Timrå.
  • Samarbetet mellan företag, kommun och andra myndigheter ska fortsatt utvecklas.
  • Lokala företagsidéer ska tas tillvara och uppmuntras.
  • Y:et. Utveckla konceptet sinnenas vägar och inkludera fler företag inom besöksnäringen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.