Infrastruktur och boende

Infrastruktur och boende - utdrag ur valprogrammet

  • Det ska finnas tillgång till snabbt fiberbredband i hela kommunen.
  • Energieffektiva om- och nybyggnationer ska lyftas fram och underlättas.
  • Satsa på upprustning av alla vägar, enskilda som kommunala.
  • Samtliga persontåg ska stanna till vid Timrå station.
  • Värna Sundsvall-Timrå Airport för näringslivet och regionens utveckling.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.