Miljö och klimat

Miljö och klimat - utdrag ur valprogrammet

  • Miljö- och klimathänsyn ska beaktas i alla kommunala beslut.
  • Kommunen ska vara ledande i omställningen till förnybar energi.
  • Kommun måste agera och påverka för att lösa problemen med dumpade gifttunnor i havet utanför Åstön.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.