Samhälle

Timrå centrum från Vivstavarv

Samhälle - utdrag ur valprogrammet

  • Ett tryggare samhälle! Vi bryr oss om, hjälper och respekterar varandra.
  • Kommunen behöver en totalförsvarsplan som tar avstamp i det lokala och närproducerade för att kunna upprätthålla sitt åtagande mot alla boende och verkande i Timrå kommun.
  • Söråker och Sörberge centrum ska rustas upp och därmed skapa högre säkerhet för boende och trafikanter.
  • Vägbelysning ska finnas och vara tänd där människor är i rörelse.
  • Integration. Lägre trösklar till arbetslivet, samverkan med företagen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.