Skolan

Skolan - utdrag ur valprogrammet

  • Tidiga insatser! Alla elever ska ges förutsättningar att nå målen i skolan.
  • Värna och utveckla förskolor och skolor i ytterområdena.
  • Det ska vara näringsriktig och lokalproducerad mat i skolan. Måltiderna ska lagas så nära eleverna som möjligt.
  • Möjliggör för friskoleetablering som ersättning vid eventuell nedläggning av kommunal skolverksamhet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.