Social- och äldreomsorg

Hagalid äldreboende Timrå

Social- äldreomsorg - utdrag ur vårt valprogram

  • Alla ska kunna välja boendeform och servicenivå efter egna behov.
  • Trygghets- och seniorboenden ska finnas i alla kommundelar.
  • För friskvård och god hälsa ska det erbjudas olika aktiviteter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.