Kontaktpersoner

Kontaktpersoner för Centerpartiet i Norberg är:

Kretsordförande Mikael Bjälevik Mikael.bjalevik@gmail.com

Kontaktperson i distriktsstyrelsen Elisabet Pettersson elisabet.pettersson@sala.se