Västmanland
Centerpartiet lokalt
 • / C i region Västmanland

Centerpartiet i Region Västmanland

Vår politik utgår från:

 • Likvärdig och tillgänglig vård i hela länet med hjälp av fler utförare och valfrihet för patienten
 • Region Västmanland ska vara ett attraktiv arbetsgivare där fler ges möjlighet till heltid och fler utvecklings- och karriärtjänster.
 • All kollektivtrafik i länet ska drivas på förnybara bränslen.
 • Regionen ska följa Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier vid upphandling så att mat från svenska bönder premieras.
C i region Västmanland

Frågor vi driver

 • Debatt: Satsa på personalen i Region Västmanland

  Alliansen i Region Västmanland vill se flera satsningar på personalsituationen och göra Region Västmanland till en mer attraktiv arbetsplats. Det skriver gruppledarna Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) gemensamt.
  Läs mer
 • Förlossningsvården behöver bättre spelregler

  Förlossningsvården måste värderas högre, och mer långsiktiga resurser tillföras. Därför vill Centerkvinnorna se nationella riktlinjer som sätter en miniminivå för vad förlossningsvården ska erbjuda.
  Läs mer
 • Alliansbudget vill kapa vårdköerna i regionen

  Allians för Västmanland bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Region Västmanland har presenterat sitt budgetförslag och region plan för 2019.
  Läs mer
 • Nytt ledarskap för Västmanland framåt

  Fler ska få rätt till fast läkare, en infrastruktur som tryggar vår livsmedelsförsörjning, grön tillväxt en skogsnäring som för klimatarbetet framåt och en reformerad arbetsförmedling som klarar matchningen på arbetsmarknaden. Det är Centerpartiets huvudfrågor i det länsprogram som tagits fram för den kommande mandatperioden.
  Läs mer
 • Debatt: Fler ska få en fast läkarkontakt

  Hanna Lostelius, tredjenamn på Centerpartiets landstingslista i höstens val skriver om primärvården och hur Centerpartiet vill skapa en närmare vård.
  Läs mer