• / C i region Västmanland

Centerpartiet i Region Västmanland

Vår politik utgår från:

  • Likvärdig och tillgänglig vård i hela länet med hjälp av fler utförare och valfrihet för patienten
  • Region Västmanland ska vara ett attraktiv arbetsgivare där fler ges möjlighet till heltid och fler utvecklings- och karriärtjänster.
  • All kollektivtrafik i länet ska drivas på förnybara bränslen.
  • Regionen ska följa Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier vid upphandling så att mat från svenska bönder premieras.

Nytt ledarskap för Västmanland - läs hela vårt länsprogram

sol-has-bg

C i region Västmanland

Nyheter