Lerum
Centerpartiet lokalt

Robert Blomberg

Robert Blomberg, Kretsordförande


Kretsordförande
Ordförande för:
Beredningen Klimat, miljö och naturvård