Lerum
Centerpartiet lokalt
  • / Robert Blomberg

Robert Blomberg

Robert Blomberg, Kretsordförande


Kretsordförande
Ordförande för:
Beredningen Klimat, miljö och naturvård