Eric Nilsson

Personbild


Kommunalråd

Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Krisledningsnämnden, Lokalstrategiska utskottet, Sociala hållbarhetsutskottet, Arbetsutskottet kommunstyrelsen, Brottsförebyggande råd, Plan och exploateringsutskottet.

Eric.nilsson@molndal.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.