Tina Höstlycke

Personbild


Kommunfullmäktige (ersättare),
Social- och arbetsmarknadsnämnden (ledamot)

Tina.hostlycke@molndal.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.