Sara Janhäll

Personbild


Gruppledare, kommunfullmäktige (ledamot),

Miljönämnden (vice ordförande),
Mölndal Energi AB (ledamot)

sara.janhall@molndal.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.