JOBB OCH FÖRETAGANDE

VI VILL MED DYNAMISK ARBETSMARKNAD HÅLLA IHOP MÖLNDAL

Ett jobb skapar självständighet och frihet för människor att välja hur de vill leva. Alla ska vi känna att vi är en del av Mölndal och att vi får vara det på vårt sätt. Tillsammans behöver vi värna om sysselsättning och sammanhang för alla.

Därför vill vi för Mölndals bästa:

  • Hjälpa människor att få sitt första jobb.
  • Arbeta för att stödja småföretagare till att anställa.
  • Arbeta för att förenkla för företagare i hela kommunen, landsbygd som stad.
  • Värna en flexibel barnomsorg för att möta upp individers olika arbetssituationer.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.