Miljö- och klimat

 VI VILL GENOM MEDVETNA VAL FÖR MILJÖ HÅLLA IHOP MÖLNDAL

Att sluta kretsloppen och minska våra beroenden av att alltid behöva nya naturresurser är inte omöjligt. En cirkulär ekonomi är både bra för miljön och minskning av klimatutsläpp. Den cirkulära ekonomin kan också skapa tiotusentals nya jobb och smarta affärsmodeller genom produktens hela livscykel. Här spelar företagen en nyckelroll – om de får rätt förutsättningar är de motorerna i omställningen. Att stödja utveckling av ett cirkulärt system är att stödja känslan av att vi alla tillsammans gör något, men HUR är det egna valet.

Därför vill vi för Mölndals bästa:

  • Göra det lättare att dela, hyra och låna produkter inom den växande delningsekonomin – det sparar både på miljön och dina pengar.
  • Stimulera företagstjänster för insamling, utsortering och återvinning.
  • Stödja initiativ som gör oss alla bättre på att göra hållbara val och cirkulära val.
  • Bidra till lärande om möjligheter med cirkulär ekonomi vilket är en förutsättning för egna kloka beslut.
  • Verka för att livsmedel i stadens verksamheter är odlade i Sverige och svenskproducerade. Mat som är producerad med klimat, miljö och lönsamhet i fokus.
  • Värna mesta möjliga jordbruksmarken vi har kvar och möjliggör i för privatpersoner att hyra/arrendera odlingsytor under ordnade former.
  • Värna våra badsjöar, deras vattenkvalité samt kringmiljöer.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.