Bygga och bo

Alla behöver någonstans att bo, men köerna är långa. Det behöver byggas många nya bostäder.

Centerpartiet i Öckerö vill arbeta för:

  • Varsam byggnation där hänsyn tas till vår närmiljö och det unika skärgårdslandskapet vi bor i och vår möjlighet till ett aktivt liv i naturen.
  • Billigare hyreslägenheter med lite lägre standard till våra unga så att de kan flytta hemifrån och bo kvar på våra öar.
  • Bygg på befintliga tomter där VA redan finns.
  • Ett stort projekt i taget, ingen överexploatering.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.