En hållbar ekonomi

Vi måste ställa tuffare krav i offentliga upphandlingar så att maten för våra äldre och barn är sund, säker och hållbar. Skolor och äldreboenden som satsar på bättre mat ska premieras.

Centerpartiet i Öckerö vill arbeta för:

  • Fokus på lokal upphandlingspolicy, där vi gynnar det lokala/närodlade. Västra Götaland är Sveriges största livsmedelsproducent, det ska vi ta vara på.
  • En bättre konsekvensanalys av de olika förändringar som sker i kommunen, innan åtgärder beslutas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.