Inkluderande samhälle

Vi vill bryta klyvningen av Sverige. Utanförskapet måste minska. Människor som är nya i Sverige behöver tidigt få möjlighet att jobba.

Centerpartiet i Öckerö vill arbeta för:

  • Främja det fina samarbete mellan civilsamhälle och kommunen som vi redan har idag.
  • Ta tillvara på de nya kunskaper nyanlända besitter.
  • Stötta civilsamhället i dess roll att bryta ensamhetsmönster

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.