Skola

Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i kommunen du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle.

Centerpartiet i Öckerö vill arbeta för:

  • En trygg skolgång med tillgång till skolkurator och skolsköterska.
  • Stabilitet i organisationen, en omstrukturering måste utvärderas innan en ny görs.
  • Personal i skolan måste få ha beslutsrätt om det som sker på skolan. - stärka lärarens roll.
  • Lugn och ro i skolan under hela skolåret, vårterminen kan inte störas av bråk och stök.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.