Vård och omsorg

Invånare i Öckerö kommun ska få vård med högsta medicinska kvalitet och bemötas respektfullt - oavsett kön, bakgrund eller egen förmåga. Alla har rätt till en likvärdig vård. Vården ska vara tillgänglig och enkel att förstå. Målet är en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård, med högsta kvalitet.

Centerpartiet i Öckerö vill arbeta för:

  • Längre öppettider i primärvården.
  • Möjlighet till avskild palliativ vård på våra särskilda boenden.
  • Förebyggande hälsovård i hela livet, för alla, både män och kvinnor. En frisk och pigg ö-befolkning gör vår kommun rikare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.