INITIATIVÄRende

Bild

Initiativärende alternativ inritning på en av Partilles skolor


Som ett liberalt parti anser Centerpartiet att det är viktigt att människan har stor frihet och valfrihet. Vi tror på människans styrka och förmåga att själv avgöra vad som är bäst för dem. Därför kommer vi alltid att arbeta för en ökad valfrihet samtidigt som vi tar ett stort ansvar för samtliga invånare även de som inte har möjligheten eller förmågan att välja.

Partille är en resursstark kommun med goda förutsättningar att inom den egna organisationen öka elever och föräldrars möjlighet att välja inriktning på elevernas skolgång, utan att för den sakens skull utarma förvaltningens ekonomiska och organisatoriska förutsättningar.
Centerpartiet vill gärna se att utbildningsförvaltningen utmanar sig själv att anta nya utmaningar för att utvecklas och erbjuda en större bredd av pedagogik i den egna verksamheten.

Centerpartiet föreslår därför:

Att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa en alternativ inriktning på en av de skolor där kommunen är huvudman.

Att utbildningsförvaltningen utreder vilken typ av inriktning som skulle lämpa sig bäst.

Att utbildningsförvaltningen utreder vilken skola som skulle lämpa sig bäst, med en extra tanke på hur vi kan motverka segregation.

Att förvaltningen undersöker och väger för och nackdelar med en alternativ driftsform tex. stiftelse, intraprenad, personalkooperativ eller annan form.

Att utbildningsförvaltningen utreder vilka ekonomiska konsekvenser en sådan förändring skulle innebära för förvaltningen. Både om förvaltningen fortsätter som huvudman eller om det skulle bli en annan driftsform.

Att utbildningsförvaltningen återkopplar till utbildningsnämnden senast på nämndens decembermöte.

Anna Blomberg
Ledamot Utbildningsnämnden
Centerpartiet Partille

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.