Ett klimatsmart Partille

Världen står inför en klimatkris och försöken att möta den har än så länge varit allt för sena och allt för oambitiösa. Hela världen behöver göra mer för att lösa klimatkrisen, det inkluderar Sverige och Partille. I den senaste rankingen över svenska kommuners miljöarbete placerade sig Partille dåligt! Det är bättre än när mandatperioden började, men det är inte tillräckligt bra.

För att göra Partille mer miljövänligt vill Centerpartiet:

  • Skärpa Partilles miljö- och klimatmål.
  • Minska mängden mat som slängs i Partilles skolor och äldreboenden.
  • Genomföra en utbyggnad av solceller på kommunens byggnader för att säkerställa att mer av kommunens energibehov täcks av grön energi.
  • minska energianvändningen i den kommunala verksamheten, samt se till att kommunen köper in 100% förnybar el.
  • Säkerställa att det finns möjlighet att ladda elbilar i alla kommunens delar.
  • ställa skarpare miljökrav i samband med företagsetableringar och nybyggnation i kommunen. Bland annat genom att uppmuntra mer träbyggnation och säkerställa att bostadsbygge följs av inrättandet av bilpooler, laddinfrastruktur mer mera.
  • skynda på processen för att ställa om kommunens fordonsflotta till elbilar och fossilfri drift.
  • Se till att kommunen växer på redan hårdgjord mark och vidareutveckla gamla industriområden, istället för att bygga över grönområden i onödan.
  • Tillskriva regeringen att få bli försökskommun för gårdsförsäljning av alkoholhaltig dryck.
  • Att maten som serveras i Partilles skolor, äldreboenden och andra verksamheter är närodlad och närproducerad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.