Trygghet i Partille

Under 2020 anmäldes 232 misshandlar, 20 våldtäkter och 28 rån i Partille. Under den senaste sjuårsperioden har sexualbrotten samt rån och stöldbrotten därmed minskat, medan antalet misshandlar har ökat. Ingen människa ska behöva utsättas för övergrepp – varken våldsamma eller sexuella och det är viktigt att Partille blir tryggare samt att den nedåtgående trenden för de värsta brotten fortsätter.

Centerpartiet i Partille vill:

  • Hjälpa personer som drabbas av våld i hemmet, särskilt kvinnor och barn. Bland annat genom att ge mer stöd till kvinnojourerna och säkerställa att alla som behöver får tillgång till skyddat boende där de kan undkomma våld i hemmet.
  • Sprida kunskap till invånarna om hur man känner igen tecken på våld i hemmet och gör orosanmälningar. Dessutom bör ”huskurage” uppmanas bland boende i det kommunala bostadsbeståndet.
  • Använda stadsplaneringen för att göra Partille tryggare, bland annat med belysning på platser där risken för brott är högre och genom att bygga bort platser där ”ingen ser” och där det är lättare att begå brott i det dolda.
  • Genom PartilleBo, det kommunala bostadsbolaget, anlita väktare som bevakar de områden där vi har kommunala bostäder.
  • Kommunen ska samverka mer med polisen för att få fler personer, särskilt anställda i skola och sociala myndigheter att våga anmäla brott eller vittna.
  • Uppmuntra civilkurage och inom ramen för brottsofferjouren ge mer stöd till människor som bevittnar brott.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.