Välfärd för Partille

Idag finns både privata, ideella och offentliga aktörer som driver vårdcentraler, äldreboenden och hemtjänst i hela landet. Att det finns många utförare i vården gör att du som patient själv kan välja vilken vårdgivare du vill gå till. Det bidrar också till högre tillgänglighet och skapar dessutom nya företag.

Centerpartiet i Partille vill:

  • Öka tillgängligheten till nära vård, med mer möjlighet att få omvårdnad i hemmet.
  • Satsa mer på fortbildningar och kompetensutveckling inom äldrevården i Partille. Under pandemin har det visat sig att äldreboenden med anställda som har en mer omfattande utbildning också hade markant mindre smitta och färre dödsfall.
  • Förenkla för invånare att föra en dialog med kommunen. Det kan gälla allt från bygglov till frågor om barnens skolgång eller släktingars hemvård.
  • Verka för en kommunal förvaltning som är mer tillgänglig och serviceorienterad.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.