1 - Anna Strand

Personbild


Ordförande Centerpartiet Partille och ledarmot i fullmäktige, Mellby

Beskriv dig själv

Får ofta omdömen som samhällsengagerad och handlingskraftig. Jag trivs med att driva opinionsbildning och gillar det politiska vardagsarbetet i kommunen.

Försöker leva efter devisen ”vi har två öron och en mun” och ser vikten av att lyssna in olika perspektiv och finna nya lösningar utifrån medborgardialog.

Min bakgrund finns i den akademiska världen med forskarstudier i Medie- och kommunikationsvetenskap och genom ett yrkesliv som projektledare, enhetschef och seniorkonsult.

Varför är du centerpartist?

Jag delar Centerpartiets grundläggande värderingar om medmänsklighet och alla människors lika rätt och värde.

Centerpartiet har en unik position i svensk politik, där vi står i mitten som en motkraft mot både extremism och populism.

Vad vill du åstadkomma?

Jag vill bidra till Partilles utveckling i en socialliberal anda. Jag vill fortsätta kämpa för de gröna, liberala idéerna utifrån en tydlig, ideologisk kompass.

Varför vill du kandidera?

För att Centerpartiet behöver en grön och stark röst med lång erfarenhet som inte räds även de svåra frågorna och konflikterna, utan står upp för våra värderingar i vått och torrt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.