Vår politik

Vi vill arbeta med:

Skola

Skolan på Tjörn står inför stora utmaningar de närmsta åren med ett ökande antal barn och vissa lokaler med stora problem. Vi vill gärna se en inflyttning till ön, men måste då leva upp till de behov som fler barn medför, både inom skola och förskola. Vi har en bra skola på Tjörn, och skall fortsätta att ha det.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen måste utvecklas i takt med behoven, och antalet boenden måste ökas. Ett tryggt boende på ålderdomen bör vara en självklarhet.

Kultur och Fritid

Ett rikt kultur- och friluftsliv är faktorer som gör Tjörn till en attraktiv bostadsort. Vi behöver fler ställplatser för husbilar, båtplatser och femstjärniga badplatser. När kommunens ekonomi tillåter behövs ett ”aktivitetshus”.

Bostadsbyggande, både hyres- och bostadsrätter

Vi har ett behov av hyreslägenheter, och byggandet av dessa bör stöttas av kommunen. Vi skall också underlätta för byggande av villor och bostadsrätter.

Miljö, landsbygd och hav

Vårt läge vid västerhavet med en attraktiv kuststräcka ställer extra krav på miljöhänsyn. Detta skall i möjligaste mån ske utan men för markägarna. Vi får inte heller glömma landsbygden och det öppna landskapet. En djurhållning utan onödig användning av antibiotika är en självklarhet för oss. Vi vill att Tjörn skall föregå med goda exempel på ett ansvarsfullt agerande i miljöfrågor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.