Centerpartiet förenar stad och land

Centerpartiets politik vill ge fler jobb, som innebär mer pengar till välfärden. Vänsterpartiets politik förutsätter kraftiga skattehöjningar.

Idag ser vi en regional klyvning mellan stad och land. Mellan människor som jobbar och människor som är arbetslösa. För att bryta denna klyvning behövs bättre förutsättningar för offentlig service, utbildning och en fungerande infrastruktur i hela Västra Götaland.Centerpartiet ser det stora behovet av arbetskraft inom de gröna näringarna. För oss är det viktigt att dagens naturbruksutbildningar håller hög kvalitet, inte vem som driver skolan. En mångfald av skolor gör att eleverna får större valfrihet och sporrar fler skolor att utforma bra undervisning. Vi är beredda att ta ansvar för riktigt bra naturbruksskolor i regionens regi och välkomnar samtidigt friskolor Dingle och Strömma. Nu är det fler elever än under slutet av förra mandatperioden då Vänsterpartiet var i ledningen för Västra Götalandsregionen.Många resor i Västra Götaland börjar på en grusväg eller cykelväg. Då är det viktigt att både nya och vägar håller en god standard. Därför har Centerpartiet varit med och satsat 20 miljoner kronor på att öka bärigheten på det mindre vägnätet. Dessutom har vi även satsat 20 miljoner på utbyggda cykelvägar. Dessa satsningar skapar bra förutsättningar för den som vill resa vidare med kollektivtrafiken inom regionen.Tillgången på kontanter i samhället är viktigt för alla. Brist och svårigheter drabbar alla, bland annat landsbygdsföretagare som har svårt att kunna lämna in kontanter till banker. I september 2014 lämnades en utredning om kontanthantering till avgående finansmarknadsminstern. Den finns på finansdepartementet med konkreta förslag om hur kontanter skall finnas i hela landet. Vänsterpartiet med sitt inflytande i regeringen bör se till att finansministern lägger en proposition till riksdagen och får fram ett beslut.Den tekniska, digitala och medicinska utvecklingen kommer innebära stora förändringar inom hälso- och sjukvården inom den närmsta framtiden. Det betyder att vi från den politiska sidan måste vara på tå och våga tänka nytt.Den vård som man behöver ofta måste finnas nära. Ambulansen måste snabbt vara på plats vid akuta behov - oavsett var man bor i Västra Götaland. För många av oss som bor på landsbygden är det en ödesfråga. Centerpartiet anser att vården i högre utsträckning ska komma hem till patienten. Därför har vi nu infört mobila team som innebär en nära vård där patienten också blir mer delaktig i sin egen vård.Under 2018 ska alla vårdcentraler ha mobil läkarfunktion. Läkaren ska inom hemsjukvården kunna göra hembesök i hela regionen. Samtidigt arbetar vi politiskt för att ta fram förslag på vilka delar av sjukvården som kan utvecklas för att bli mer mobila, t ex inom psykiatri.Centerpartiet förenar stad och land. Vi vet att det ena inte fungerar utan det andra. Elcyklar och traktorer. Stadsodling och lantbruk. Bagerier och rågfält. Vänsterpartiets politik skulle däremot innebära skattehöjningar som skulle slå undan benen för de som bor och verkar på landsbygden.Gunilla Druve Jansson
Ordförande i Centerpartiet Västra Götaland
Ulf Eriksson
Ordförande Centerpartiets regionfullmäktigegrupp

 

 

Idag ser vi en regional klyvning mellan stad och land. Mellan människor som jobbar och människor som är arbetslösa. För att bryta denna klyvning behövs bättre förutsättningar för offentlig service, utbildning och en fungerande infrastruktur i hela Västra Götaland.

Centerpartiet ser det stora behovet av arbetskraft inom de gröna näringarna. För oss är det viktigt att dagens naturbruksutbildningar håller hög kvalitet, inte vem som driver skolan. En mångfald av skolor gör att eleverna får större valfrihet och sporrar fler skolor att utforma bra undervisning. Vi är beredda att ta ansvar för riktigt bra naturbruksskolor i regionens regi och välkomnar samtidigt friskolor Dingle och Strömma. Nu är det fler elever än under slutet av förra mandatperioden då Vänsterpartiet var i ledningen för Västra Götalandsregionen.

Många resor i Västra Götaland börjar på en grusväg eller cykelväg. Då är det viktigt att både nya och vägar håller en god standard. Därför har Centerpartiet varit med och satsat 20 miljoner kronor på att öka bärigheten på det mindre vägnätet. Dessutom har vi även satsat 20 miljoner på utbyggda cykelvägar. Dessa satsningar skapar bra förutsättningar för den som vill resa vidare med kollektivtrafiken inom regionen.

 

 

 

 

 

         Tillgången på kontanter i samhället är viktigt för alla. Brist och svårigheter drabbar alla, bland annat landsbygdsföretagare som har svårt att kunna lämna in kontanter till banker. I september 2014 lämnades en utredning om kontanthantering till avgående finansmarknadsminstern. Den finns på finansdepartementet med konkreta förslag om hur kontanter skall finnas i hela landet. Vänsterpartiet med sitt inflytande i regeringen bör se till att finansministern lägger en proposition till riksdagen och får fram ett beslut.Den tekniska, digitala och medicinska utvecklingen kommer innebära stora förändringar inom hälso- och sjukvården inom den närmsta framtiden. Det betyder att vi från den politiska sidan måste vara på tå och våga tänka nytt.Den vård som man behöver ofta måste finnas nära. Ambulansen måste snabbt vara på plats vid akuta behov - oavsett var man bor i Västra Götaland. För många av oss som bor på landsbygden är det en ödesfråga. Centerpartiet anser att vården i högre utsträckning ska komma hem till patienten. Därför har vi nu infört mobila team som innebär en nära vård där patienten också blir mer delaktig i sin egen vård.Under 2018 ska alla vårdcentraler ha mobil läkarfunktion. Läkaren ska inom hemsjukvården kunna göra hembesök i hela regionen. Samtidigt arbetar vi politiskt för att ta fram förslag på vilka delar av sjukvården som kan utvecklas för att bli mer mobila, t ex inom psykiatri.Centerpartiet förenar stad och land. Vi vet att det ena inte fungerar utan det andra. Elcyklar och traktorer. Stadsodling och lantbruk. Bagerier och rågfält. Vänsterpartiets politik skulle däremot innebära skattehöjningar som skulle slå undan benen för de som bor och verkar på landsbygden.Gunilla Druve JanssonOrdförande i Centerpartiet Västra Götaland Ulf ErikssonOrdförande Centerpartiets regionfullmäktigegrupp