Vi för Västra Götaland Framåt!

Antalet jobb i Västra Götaland ökar. Här finns kunskapsintensiva företag inom exempelvis fordon, kemiindustri och textil. Basnäringar inom jord och skog är viktiga för regionen. Centerpartiet vill fortsätta att utveckla Västsverige till en attraktiv region, där människor trivs och där det finns ett rikt kulturliv för våra barn och unga.

När fler flyttar hit blir det enklare att hitta rätt personer med rätt kompetens för arbetsmarknaden. Utbyggnad av kollektivtrafik och mer järnväg är viktigt för att hela regionen ska utvecklas. Vi för Västra Götaland framåt!

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.