Västra Götaland
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Vi för Västsverige framåt!

Antalet jobb i Västsverige ökar. Här finns kunskapsintensiva företag inom exempelvis fordon, kemiindustri och textil. Basnäringar inom jord och skog är viktiga för regionen. Centerpartiet vill fortsätta att utveckla Västsverige till en attraktiv region, där människor trivs och där det finns ett rikt kulturliv för våra barn och unga.

När fler flyttar hit blir det enklare att hitta rätt personer med rätt kompetens för arbetsmarknaden. Utbyggnad av kollektivtrafik och mer järnväg är viktigt för att hela regionen ska utvecklas. Vi för Västsverige framåt!

Vad är viktigt för dig?