Tibro föregångare på återbruk av stolar

Det finns ett enormt tryck på mer återvinning och återanvändning. Det gäller exempelvis textil och plast. Efter besöket hos Möbelbruket i Tibro är det tydligt att efterfrågan på återvinning av möbler också är stor.

Under fredagen besökte regionrådet Kristina Jonäng Tibro, tillsammans med regionpolitikerna Gunilla Druve Jansson och Ulf Eriksson. Fokus var att se hur man jobbar med återbruk av möbler. Ett viktigt fokus är att ta tillbaka möbler från sjukhus. Politikerna fick på plats se hur stolar från Sahlgrenska, samt från sjukhuset i Borås och Alingsås tas om hand, får en uppfräschning och blir som nya igen.

- Både miljön och ekonomin kräver att vi börjar tänka cirkulärt, menar regionrådet Kristina Jonäng, (c).

- Miljönämnden i Västra Götalandsregionen har finansierat Möbelbruket och det känns angeläget att se mer konkret hur satsningarna görs, fortsätter Kristina Jonäng, som även är ordförande i Miljönämnden.

- En cirkulär ekonomi är något som är på var mans läpp idag. Alla vill återvinna och återanvända, men få aktörer har utvecklat affärsmodeller för detta. Bland annat krävs mer inslag av arbete för hand och ett hantverkskunnande. Det är roligt att se att Tibro har sådana förutsättningar att göra verklighet av cirkulärt tänkande, avslutar Kristina Jonäng, (c).