Sofia Wik (C) får presigefyllt uppdrag då kulturverksamheten i regionen utvecklas framåt!

Vi i Centerpartiet i Västra Götaland säger ett stort grattis till Sofia Wik, slagverkare från Brämhult, som nu valts till ny ordförande då Västra Götalandsregionen samlar en stor del av sin kulturverksamhet i en gemensam förvaltning när Västarvet och Kultur i Väst slås ihop.

Hej Sofia, sportfrågan: Hur känns det?

Jag är glad och väldigt stolt över att få förtroendet att bli ordförande i den nya styrelsen och jag är säker på att det kommer bli både roligt, utmanande och lärorikt.

Vad kan sammanslagningen betyda för kulturlivet i regionen?

Min förhoppning är att den nya förvaltningens roll på sikt ska bli tydligare både mot det fria kulturlivet, det ideella kulturlivet, kulturinstitutioner och kommuner. Jag hoppas också att det blir lättare att samarbeta och göra gemensamma projekt över de tidigare förvaltningarnas gränser exempelvis mellan kulturarv och teater eller platsutveckling och arrangörsutveckling eller slöjd och konst, form och design.

Vad ser du som den största utmaningen framåt?

Både att lyckas få en smidig övergång till en förvaltning för alla medarbetare och att lyckas komma överens om en tydlig uppdelning av ansvarsområden mellan den nya styrelsen och Kulturnämnden.

På vilket sätt kan du ha nytta av din roll som musiker i det nya uppdraget?

Jag har förståelse för både utmaningar och behov som finns hos många som den nya förvaltningen vänder sig till, exempelvis fria professionella kulturarbetare, ideella kulturarbetare, kulturskolepersonal och arrangörer.

Följ Sofia på Facebook

Bakgrund

I maj 2019 beslutade regionfullmäktige att styrelserna för Västarvet och styrelsen för kultur i Väst slås ihop. Den nya styrelsen kallas i tjänsteutlåtandet för styrelsen för kultur, natur- och kulturarv, men det officiella namnet kommer att tillkännagivas under den närmsta tiden.

Tanken är att underlätta för samarbetsparter och enskilda invånare att förstå hur ansvar och uppgifter är fördelade mellan regionens kulturverksamheter. Dessutom ökar möjligheterna till intern samordning, prioritering och utvecklingsresurser frigörs, menar regionen.

Västarvet är idag en resurs med fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd. I Västarvet ingår flera museer, till exempel industrimuséet Forsvik Bruk i Karlsborg.

Kultur i Väst arbetar arrangörsutveckling inom alla konstarter. Kultur i Väst ansvarar även för den regionala biblioteksverksamheten.