Politisk krönika:

Regionrådet om pandemin, jobben & framtiden

För några år sedan anmälde jag mig till en kursdag i omvärldsbevakning som arrangerades av Kairos Future. En av de teman som berördes under dagen var när en pandemi kan tänkas drabba västvärlden. Det var andra gången som jag insåg att en obehaglig smiddspridning skulle kunna dra fram och drabba tusentals människor i min omgivning. Den första gången jag slogs av samma tanke var ytterligare några år tidigare när regionens hälso- och sjukvårdsutskott diskuterade en tänkbar pandemiplan vid en omfattande smittspridning i vårt län.

Nästan tjugo år har gått och i år har vi genomlevt och genomlever just detta. Det går aldrig att förstå omfattningen när man sitter på en konferens eller ett politiskt möte. Verkligheten är alltid svårare. Men totalt sett har alla anställda i regionen och i kommunerna gjort sitt yttersta för att vårda, hjälpa och stödja människor i en svår tid. Inom regionen försöker vi klara båda uppgifterna, att både hantera den akuta situationen för svårt sjuka samtidigt som vi fattar beslut och avsätter medel för att långsiktigt ta oss ur krisen och forma en framtid.

Bredband på Kärringön och biogas i Dalsland

För egen del har fokus mest varit att fatta beslut om insatser för att hjälpa näringslivet på kort och lång sikt. Inom regionutvecklingsnämnden har vi fattat beslut om att styra om resurser som kortsiktigt kan hjälpa exempelvis turistföretagare som står utan intäkter. Regionutvecklingsnämnden har också arbetat intensivt med hur regionens samlade näringsliv ska få hjälp med elektrifiering och digitalisering på lite längre sikt. En viktig fråga för att lyckas med detta är att se till att fler områden i regionen får tillgång till bredband. Tidigt i höst fattade vi bland annat beslut om bredbandsutbyggnad på Kärringön. Under hösten har jag deltagit i aktiviteter och beslut för att fortsätta bygga ut bredband i hela länet. Elektrifiering inom fordonsindustrin har också varit en viktig fråga under året, liksom fortsatta satsningar på biogas i bland annat Dalsland.

Hållbar industri i Stenungsund och köttforskning i Götala

Centerpartiet i regionen arbetar aktivt med frågor som rör de gröna frågorna. Det handlar om att minska utsläpp och öka andelen förnybart inom såväl trafiksektor, fordonstillverkare och processindustri. Cirkulära affärsmodeller är en viktig fråga här. Mindre svinn, ökad återvinning och större andel återanvändning är angeläget för att undvika slöseri och främja en effektivare användning av resurser inom industrin i Göteborg och Stenungsund. Bland de gröna frågorna finns givetvis också livsmedel och jordbruk. Centerpartiet medverkar till att regionens resurser används för att stödja forskning och utveckling när det gäller lamm och nötkött i Götala.

Satsningar på textilklustret i Borås och Assar i Skövde

En stor del av min tid i höst har gått åt för att förhandla fram EU- medel till Västsverige. Det finns EU- pengar kvar för innevarande budgetperiod, det planeras för nästa budgetperiod och dessutom har det kommit nya medel för att lindra skadorna i näringslivet till följd av pandemin. Vid ett tillfälle när jag satt med alla Sveriges regioner och utövade en dragkamp om återstående medel lyckades jag skapa enighet om att tilldela textilklustret i Borås 16 nya miljoner kronor. Under hösten tilldelade vi också nya medel till Assar i Skövde för att kunna jobba mer intensivt med de frågor som rör klimat och elektrifiering inom fordonsindustrin

Avslutniningsvis vill jag önska Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Kristina Jonäng, regionråd