Glesbygdens kvinnor har rätt till en nära vård

Vi vill se en närmare vård i hela landet. Det gäller inte minst tillgänglig och trygg förlossningsvård i glesbygd. Men under regeringens tid har vårdköerna ökat och tillgängligheten minskat.

- Hur kan det det vara okej för glesbygdens kvinnor att inte ha en tillgänglig förlossning, säger Annie Lööf som i senaste partiledardebatten ställde statsminister Stefan Löfven mot väggen.

Vårdköerna har ökat dramatiskt sedan nuvarande regering tillträdde och det är stora regionala skillnader. Centerpartiet har därför presenterat ett flertal förslag för att komma tillrätta med problemen i vården.

Ett exempel som lyfts under våren är nedläggningen av BB Sollefteå vilket redan fått konsekvensen att åtminstone en kvinna i glesbygden tvingats föda sittt barn i bilen.När det blev känt att BB-avdelningen i Sollefteå skulle läggas ned tog Annie Lööf debatten. Hon åkte också upp för att träffa både personal och ockupanter på plats. Under förra veckans partiledardebatt i Agenda kom frågan upp igen.

- Jag har varit där och träffat både läkare och barnmorskor på plats, men också de ockupanter som är där. Jag träffade dem i stockholm för några dagar sedan och jag var på plats där uppe och det som provocerar mig så mycket är när Stefan Löfvens partikamrater hemma i Ådalen försvarar det här beslutet, när de säger att det är okej för glesbygdens kvinnor att inte ha en tillgänglig och nära förlossning, sa Annie Lööf i Agenda.

Hon vände sig under debatten också direkt till Stefan Löfven med en fråga.

- Emma är den kvinnan som fick föda sitt barn i en bil. Kan du verkligen se henne i ögonen och försvara dina partikamraters beslut hemma i Ådalen, att det var rätt beslut att lägga ned BB i inlandet?