• / Vårt parti

Så funkar Centerpartiet

Centerpartiet är en öppen folkrörelse som finns i hela landet. Vi har precis gjort vårt bästa val på 30 år och växer därmed starkt.

Vi är aktiva i hela landet och är med i styret av flest kommuner av alla partier.

Centerkvinnorna, Centerstudenter och Centerpartiets Ungdomsförbund är våra syskonorganisationer.

sol-has-bg

Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik. Var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Ansvar för varandra och för naturens ekosystem ska vara vägledande när samhället formas.

Vartannat år hålls en stämma som beslutar om Centerpartiets organisation och politiska inriktning. Mellan stämmorna, finns det en partistyrelse som är utsedd att fatta de beslut som krävs för att verksamheten ska kunna jobba snabbt under året.

Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. därför vill vi att makt ska finnas så nära människor som möjligt.

Ur Centerpartiets Idéprogram

Du som medlem i Centerpartiet blir också en del av en krets. Vilken krets du tillhör beror på var du bor.

Centerpartiet har tre syskonförbund: Centerstudenter, Centerpartiets ungdomsförbund och Centerkvinnorna. Är du medlem i något av de förbunden, har du också medlemsrättigheter i Centerpartiet.

Bli medlem här!

Våra politiker

Besök något av våra distrikt eller kommunkretsar