Centerpartiet lokalt

Nytt förslag - obligatoriskt krav på mer förnybart i flygbränsle

Ett grönare flyg för ett bättre klimat.
Det är fokus i det förslag om krav på mer förnybart i flygbränslet som Centerpartiet presenterar i Ekot idag.
- Centerpartiet föreslår en obligatorisk inblandning av förnybart i bränslet på de flyg som lyfter från svenska flygplatser. Så får vi ett grönare flyg och ett bättre klimat, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Vi måste hitta nya vägar fram för att ställa om våra transporter till att bli grönare och mer miljövänliga. Centerpartiet har lagt en rad förslag för att få fler miljövänliga bilar och lastbilar på våra vägar. Nu går vi vidare med konkreta förslag för att minska utsläppen från flyget. Vi vill se en obligatorisk inblandning av förnybart i flygbränslet på alla flyg som lyfter från svenska flygplatser.

- Vi måste fortsätta jaga utsläppen och inte resan eller resenärerna. Sverige är ett land med stora avstånd. Med vårt förslag kan vi få ett grönare flyg och samtidigt behålla möjligheten att enkelt och snabbt ta oss till olika delar av landet. Så värnar vi klimatet och minskar den regionala klyftan, fortsätter Annie Lööf.

Vi ser redan idag hur flygbranschen har ambitiösa mål och ett gediget arbete för att bland annat halvera sin klimatpåverkan till 2030. Det är om tolv år. Ska deras mål bli verklighet krävs det att också politiken är med och genomför reformer i rätt riktning.

- Såväl landets flygplatser som Swedavia och våra stora flygbolag har mycket ambitiösa mål om att sänka sina utsläpp. Politiken måste hjälpa och inte stjälpa i det arbetet. Ett krav på obligatorisk inblandning av förnybart skulle skapa långsiktiga spelregler och vara både effektivare och billigare än exempelvis regeringens flygskatt, avslutar Annie Lööf.

Centerpartiet vill se obligatorisk inblandning av förnybart i flygbränslet under nästa mandatperiod.

Här kan ni höra Ekot-inslaget i sin helhet