Adoption

Jag undrar hur ni ställer er till frågan om adoption av barn vid samkönade förhållanden?

En adoption ska alltid utgå från barnets bästa. Därför måste föräldrar som vill adoptera noga granskas för att se om barnet kan få en bra uppväxt hos dem. Vi tycker inte att föräldrarnas kön eller familjeformen är det viktigaste för barnets utveckling. Det har dessutom studier visat. Det är betydligt viktigare hur ett barn uppfostras, vilket stöd det får av familjen och hur andra människor i samhället bemöter barnet. Idag ges alla människor samma rätt att bli prövade om de är lämpliga som föräldrar till ett adoptivbarn. Oavsett om man är man eller kvinna eller vilken sexuell läggning man har. Vi i Centerpartiet tog tidigt ställning för att homosexuella skulle få samma möjlighet att prövas för adoption som heterosexuella. Det var en självklarhet för oss att det skulle vara så.