Familjepolitik

Alla barn ska få en så trygg uppväxt som möjligt. Därför behövs det en modern familjerätt som tar hänsyn till barnets bästa och till att familjer är olika. Familjepolitiken ska ge människor stor frihet att leva det liv som de själva vill.

Centerpartiet vill:

  • Att umgänge med förälder alltid ska vara i enlighet med barnets bästa.
  • Att barn ska ha rätt till en god och nära relation med för barnet viktiga vuxna.
  • Att alla sambor ska omfattas av föräldraskapspresumtionen.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Bild

Adoption

Barnets bästa ska styra när det handlar om adoption. Därför måste de som vill adoptera utredas noga.

Bild

Barn

Det är extra allvarligt när barn far illa. Oavsett om det handlar om misshandel, psykisk ohälsa, försummelse eller ekonomiska svårigheter.

Bild

Föräldraförsäkring

Familjer ser olika ut och har olika behov. Därför vill vi att föräldraförsäkringen ska vara flexibel.

Vi tar parti för barnet

Barnets bästa är alltid vår utgångspunkt. Det gäller både vem som ska ha rätt att umgås med barnet – och hur.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Goda familjeförhållanden, ett socialt nätverk med vänner, en stöttande skola och en aktiv fritid är väldigt viktigt. Men så är det tyvärr inte i dag för alla. Därför behöver Sverige få en modern familjepolitik.

Umgänge med förälder ska alltid vara i enlighet med barnets bästa

De flesta barn växer upp under trygga förhållanden med sin familj. Men tyvärr är det inte så för alla barn. Då kan Socialtjänsten behöva ta ställning till om ett barn ska bo kvar eller ha fortsatt kontakt med sina föräldrar.

Förutsättningen ska alltid vara att umgänge mellan ett barn och en förälder ska vara för barnets bästa och att umgänget alltid är till för barnet. För oss är det självklart: om det är klarlagt att en förälder eller vårdnadshavare utsatt någon i familjen för fysiskt eller psykiskt våld eller andra kränkningar, ska det anses som en klar brist i förälderns förmåga att ta hand om sitt barn. På samma sätt som att en förälder som riskerar att utsätta sitt barn för fysiskt eller psykiskt våld inte ska ha rätt till vårdnad om barnet.

Umgänge mellan en förälder och ett barn kan ske på olika sätt, till exempel via videosamtal. Det innebär att en form av umgänge med föräldern kan medföra risker för barnet medan en annan form anses riskfritt. Det är därför viktigt att avgöra om det finns någon form av umgänge som kan anses riskfri och om denna umgängesform är till barnets bästa.

Barnets rätt till en nära och god kontakt med för barnet viktiga vuxna

Utöver vårdnadshavarna kan barnet ha relationer till andra viktiga vuxna. Det kan handla om mor- och farföräldrar eller andra släktingar, familjehemsföräldrar, styvföräldrar, eller om barnets föräldrar lever i samkönade relationer. En sådan närstående vuxen kan ha en lika viktig roll i barnets liv som en förälder.

Barnets vårdnadshavare har i dag ansvar för att tillse att barnets behov av umgänge med någon annan som står barnet särskilt nära, så långt möjligt tillgodoses. Tyvärr är det inte ovanligt att vårdnadshavaren inte fullföljer sitt ansvar och sätter sin egen vilja framför barnets relation. Vi vill se över lagstiftningen i syfte att säkerställa barnets rätt till kontakt och umgänge med en varaktig social förälder.

Alla sambor ska omfattas av föräldraskapspresumtionen

Familjer ser väldigt olika ut i Sverige. I dag föds fler barn av föräldrar som inte är gifta än av föräldrar som är gifta. Därför är det självklart för oss att när ett sambopar får barn tillsammans så ska samma föräldraskapspresumption gälla som när ett par är gifta.

När ett gift heterosexuellt par får barn i dag förutsätts det alltid att maken är pappa till barnet, vilket kallas faderskapspresumtion. Riksdagen har fattat beslut om att utöka presumtionen så att den omfattar alla fall där ett par är gifta eller registrerade partners. Men för heterosexuella sambopar krävs det att mannen skriftligen erkänner faderskapet, och för homosexuella sambopar att det görs en föräldraskapsutredning.

Centerpartiet vill istället att även sambopar ska omfattas av föräldraskapspresumtionen – det vill säga att även den som lever i ett samboförhållande ska antas vara förälder vid ett barns födsel.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.