Antibiotika i kött

Jag vill inte få i mig antibiotika med maten. Vad gör Centerpartiet?

Vi kan göra mycket i Sverige, men det mesta måste göras i EU. Länderna i EU måste förbättra sin djurhållning, då blir inte djuren så sjuka att de behöver behandling. Centerpartiet vill skapa en gemensam europeisk strategi för att nå en försiktig antibiotikaanvändning, vi vill också att det ska vara möjligt att straffa länder som inte jobbar med detta. Vi vill ha ett gemensamt register för antibiotikaanvändningen samt förbjuda att veterinärer säljer antibiotika.