Centerpartiet lokalt

Antibiotika

Antibiotika är en mirakelmedicin som snart inte längre är brukbar. Uppkomsten av antibiotikaresistenta bakterier världen över ökar på grund av överdriven användning av antibiotika. Det leder till att vanliga infektioner blir svårläkta och sprids lättare.

Centerpartiet vill:

  • Skärpa EU:s regler om antibiotikaförskrivning med möjligheter till sanktioner mot enskilda länder.
  • Förbjuda veterinärer i EU att sälja antibiotika eftersom försäljningen driver användningen.
  • Skapa ett gemensamt EU-register för all antibiotikaanvändning
  • Göra det möjligt att vid offentlig upphandling ställa krav på hållbar antibiotikaanvändning i produktionen

Mat som är fri från antibiotika

Vi har ett begränsat antal olika antibiotikum, och därför används ofta samma klasser av antibiotika för djur och människa vilket gör det lättare för antibiotikaresistens att spridas. Rester från antibiotikan kan nämligen finnas kvar i djuret efter behandling, och sedan föras vidare till maten. Livsmedel innehåller ofta bakterier från livsmedelsproducerande djur och kan därför sprida resistenta bakterier från djur till människa. Ju mer vi använder antibiotika desto mer ökar riskerna för att antibiotikaresistenta bakterier utvecklas.

I Sverige förbjöds antibiotika i tillväxtfrämjande syfte redan på 80-talet. 20 år senare följde EU efter. Eftersom Sverige var så tidigt har vi hittat ett system fö att hålla djuren friska. Sverige har lägst användning av antibiotika till djur i hela EU. Det är bra, men också skrämmande. Trots förbudet i EU så använder Cypern 3000 % mer antibiotika till sina djur än vi i Sverige. Andra länder säljer antibiotika receptfritt och i USA används antibiotika främst till friska djur än till att behandla sjuka människor i behov av bra medicin.

Vi kan göra mycket i Sverige, men det mesta jobbet måste göras i EU. Ett första steg är att EU förbättrar sin djurhållning till att nå svensk standard. Idag botar man djur på grund av dålig djurhållning. Djur som är stressade och bor trångt blir lättare sjuka. EU måste från grunden ändra sitt system för att föda upp djur. Bättre djurhälsa uppnås genom bättre djurskydd och system för att hålla smittorna borta.

I Europaparlamentet driver Centerpartiet på för en mer restriktiv användning av antibiotika i Europas djurproduktion, och i Sverige har Centerpartiet varit aktivt i framtagandet av en uppdaterad svensk strategi för att bekämpa antibiotikaresistens. Centerpartiet vill att det offentliga ska ta ett större ansvar för att minska antibiotikaanvändningen vid produktionen av det kött de köper till offentliga kök och att upphandlare ska få stöd för att ställa krav på ansvarsfull antibiotikaanvändning. För att minska ohållbar antibiotikaanvändning ska det vara möjligt att vid upphandlingar och inköp till offentliga kök ställa krav på hållbar antibiotikaanvändning i produktionen.