Antibiotika

Antibiotika räddar miljontals liv varje år. Men snart kan det vara slut med det. Resistenta bakterier ökar världen över på grund av överdriven användning av antibiotika, bland både djur och människor. Varje år dör 33 000 människor i Europa som en följd av de resistenta bakterierna. Vi måste använda antibiotika mer hållbart, och vi måste forska fram nya preparat.

Centerpartiet vill:

  • Förbättra djurhållningen i EU så att djuren blir friskare och behöver mindre antibiotika
  • Skapa ett gemensamt EU-register för all antibiotikaanvändning
  • Göra det möjligt att vid offentlig upphandling av mat ställa krav på hållbar antibiotikaanvändning i produktionen

sol-has-bg sol-light-text

Mat som är fri från antibiotika

Antibiotika ska ges till sjuka människor och djur. Så är det inte idag. Runt om i Europa och i världen överanvänds antibiotika, och ges till exempel ofta till helt friska djur. Fortsätter det, kommer antibiotikan snart inte kunna hjälpa.

I många år har både sjukvården och djuruppfödningen i Europa överdrivit användningen av antibiotika.

Denna överanvändning har gjort flera bakterier resistenta, de står helt enkelt emot antibiotikan. Det gör det svårare eller omöjligt att behandla sjukdomar, som vi idag tar för givet att vi lätt ska kunna bli av med. Antibiotikan kommer inte längre att kunna hjälpa små barn med lunginflammation eller tonåringar som har urinvägsinfektioner eller äldre som opereras.

Om utvecklingen fortsätter väntas resistenta bakterier orsaka fler dödsfall än cancer år 2050. Vi måste vända denna oroande utveckling. Därför måste vi arbeta aktivt för en mer ansvarsfull användning av antibiotika, och för att det ska forskas fram fler antibiotika.

Gör maten fri från antibiotika

Det grundläggande problemet är att alltför mycket antibiotika används, inte minst inom djurhållningen. Sedan finns det fler problem: samma sorts antibiotika används ofta till både djur och människor, och de resistenta bakterierna kan spridas mellan dessa. Dessutom kan bakterierna också transporteras och spridas i miljön, till och med genom vad vi äter. Ju mer vi använder antibiotika, desto mer ökar riskerna för att antibiotikaresistenta bakterier utvecklas.

I Sverige är vi bland de bästa i världen på att använda lite antibiotika i djurproduktionen, samtidigt som vi har friska djur. Det innebär att risken för antibiotikaresistens är lägre bland svenska grisar och kor, än den är för många av grisarna och korna i Europa. Dessutom är utsläppen av antibiotika i miljö mindre i Sverige. På Cypern, i Spanien och i Italien används omkring 30 gånger så mycket antibiotika i djurhållningen som i Sverige. Antibiotika används många gånger för att kompensera en dålig djurhållning.

Vi vill att djurhållningen förbättras i hela EU. Om djuren sköts väl, blir de friskare och behöver mindre antibiotika. Det är bra både för djuren och för oss människor.

EU har regler för hur man ska sköta djur. Men det är inte alla länder i EU som ser till att de reglerna följs. Vi vill att EU-kommissionen ska vara mycket hårdare och straffar de länderna. Det skulle göra livet bättre för djuren, och att användningen av antibiotika skulle minska i EU.

Vi jobbar också för att skärpa reglerna för antibiotikaanvändning inom EU. Vi vill bland annat att det ska bli svårare att använda antibiotika i förebyggande syfte, och för att behandla grupper av djur. Dessutom vill vi att det utvecklas ett EU-gemensamt register för antibiotikaförskrivning, på gårds- och på veterinärnivå.

I Sverige har Centerpartiet varit aktivt i framtagandet av en uppdaterad svensk strategi för att bekämpa antibiotikaresistens. Vi vill också att den offentliga sektorn ska ta ett större ansvar när kött köps in till offentliga kök. De som upphandlar ska få ställa krav på att det köttet har producerats med hållbar antibiotikaanvändning. Det minskar risken för spridning av multiresistenta bakterier. Samtidigt minskar efterfrågan på kött från djur som behandlats med mycket antibiotika.

Nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.