Antibiotika

Antibiotika räddar miljontals liv varje år. Men resistenta bakterier ökar världen över på grund av överdriven användning av antibiotika, bland både djur och människor. Varje år dör 35 000 människor i Europa som en följd av de resistenta bakterierna. Vi vill att vi ska använda antibiotika mer ansvarsfullt, och att vi samtidigt ökar takten för att forska fram nya preparat.

Centerpartiet vill:

  • Förbättra djurhållningen i EU så att djuren blir friskare och behöver mindre antibiotika.
  • Skapa ett gemensamt EU-register för all antibiotikaanvändning.
  • Göra det möjligt att vid offentlig upphandling av mat ställa krav på hållbar antibiotikaanvändning i produktionen.

sol-has-bg sol-light-text

Mer ansvarsfull användning av antibiotika behövs

Antibiotika ska ges till sjuka människor och djur. Så är det inte i dag. Runt om i Europa och i världen överanvänds antibiotika. Fortsätter det, kommer antibiotikan snart inte hjälpa vid vanliga bakterieinfektioner.

I många år har både sjukvården och djuruppfödningen i Europa överdrivit användningen av antibiotika. Den överanvändningen har gjort flera bakterier resistenta, de står helt enkelt emot antibiotikan. Det gör det svårare eller omöjligt att behandla sjukdomar som vi i dag tar för givna att vi lätt ska kunna bli av med. Antibiotikan riskerar att inte längre kunna hjälpa små barn med lunginflammation,tonåringar som har urinvägsinfektioner eller äldre som opereras. Om utvecklingen fortsätter, väntas resistenta bakterier orsaka fler dödsfall än cancer år 2050. Centerpartiet vill vända denna oroande utveckling. Därför måste vi arbeta aktivt för en mer ansvarsfull global användning av antibiotika, och för att det ska forskas fram nya antibiotika.

Länder i Europa måste bli bättre

I Sverige är vi bland de bästa i världen på att använda lite antibiotika i djurproduktionen, samtidigt som vi har friska djur. Det innebär att risken för antibiotikaresistens är lägre bland svenska grisar och kor, än den är för många av grisarna och korna i Europa. Dessutom är utsläppen av antibiotika i miljön mindre i Sverige. På Cypern, i Spanien och i Italien används omkring 30 gånger så mycket antibiotika i djurhållningen som i Sverige.

Antibiotika används många gånger för att kompensera en dålig djurhållning. Vi vill därför att djurhållningen förbättras i hela EU. Om djuren sköts väl, blir de friskare och behöver mindre antibiotika. Det är bra både för djuren och för oss människor.

Ta större ansvar vid offentliga upphandlingar

Vi vill också att den offentliga sektorn ska ta ett större ansvar när kött köps in till offentliga kök. De som upphandlar ska få ställa krav på att köttet har producerats med hållbar antibiotikaanvändning. Det minskar risken för spridning av multiresistenta bakterier.

Nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.