Flyktingfrågan

Hur ska vi kunna ta emot alla som söker asyl?

När människor som tvingas fly sina hemländer kommer till Sverige är det vår plikt att ge dem skydd. Det är viktigt att så många kommuner som möjligt i landet välkomnar flyktingar. Centerpartiet tycker att alla länder i Europa ska hjälpas åt med att ta ansvar för människor som tvingas fly. Vi vill att Sverige står upp för människors rätt att söka asyl och vi jobbar för att kostnaderna för mottagandet ska minska.