FN

Krig och konflikter pågår överallt, gör FN verkligen någon nytta?

En av FN:s viktigaste uppgifter är att bidra till fred och säkerhet. De senaste åren har FN:s säkerhetsråd misslyckats med att anta resolutioner i akuta konflikter, till exempel om Syrien. Det skadar trovärdigheten för FN som global aktör för fred. Vetorätten i säkerhetsrådet används för att hindra att resolutioner antas. Centerpartiet tycker därför att det är brådskande med en reform av beslutsfattandet inom FN. Samarbetet behöver förbättras och förtroendet för FN öka.