FN

Förenta Nationerna, FN, har en unik och viktig roll att spela. FN jobbar för en hållbar värld genom att hävda mänskliga rättigheter, skapa fred och minska fattigdom. Men också för en bättre miljö och ett bättre klimat. FN har många utmaningar och behöver förändras för att fungera riktigt bra.

Centerpartiet vill att:

  • FN ska bli starkare och att Sverige och EU ska jobba för detta
  • FN:s beslutsfattande måste förändras så att FN bättre ska kunna stoppa folkmord, brott mot mänskliga rättigheter och krigsbrott
  • FN ska jobba mer kraftfullt mot sexuella övergrepp bland utsänd FN-personal

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

FN

I en värld som kantas av väpnade konflikter och växande flyktingströmmar behövs FN.

FN är en viktig röst när det kommer till att skapa och bygga fred. För att kunna vara en organisation där världens länder kan diskutera också svåra gemensamma utmaningar behöver FN utvecklas.

I dagens värld som kantas av väpnade konflikter, exempelvis i Irak och Syrien, och växande flyktingströmmar är det viktigt att hitta fram till hållbar fred. FN genomför många fredsfrämjande insatser runt om i världen. Ibland deltar Sverige och svenska soldater i de insatserna. Sverige ska bistå FN att både förändra sig och nå utvecklingsmålen, fred och säkerhet.

Beslutsfattandet i FN:s säkerhetsråd måste förändras och förbättras. Användningen av vetorätten bör minska och besluten bör bättre spegla hela världen.

Nolltolerans mot sexuella övergrepp bland FN-utsänd personal

Vi tycker det är viktigt att FN genomför de nolltoleransinitiativ som tagits, och med kraft ökar arbetet framåt. Detta för att motverka och förebygga att FN-utsända begår sexuella övergrepp i fredsfrämjande- och fredsbevarande insatser. Vi tycker också det är viktigt att FN-utsänd personal som begår sexuella övergrepp, ställs till svars och straffas.

FN har också en viktig roll för att motverka sexuellt våld mot kvinnor i krig och konflikter, och för att öka kvinnors deltagande när det kommer till fredsförhandlingar och återuppbyggnad.


Ansvarig talesperson

Kerstin Lundgren
Utrikespolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.