FN

Förenta Nationerna har en unik och viktig roll i världen. FN jobbar för en hållbar värld genom att stå upp för mänskliga rättigheter, skapa fred och minska fattigdom. Men också för en bättre miljö och ett bättre klimat. FN-systemet har dock många utmaningar och behöver förändras för att fungera bättre.

Centerpartiet vill:

  • Att FN:s beslutsfattande förändras så att FN bättre kan stoppa folkmord, brott mot mänskliga rättigheter och krigsbrott
  • Att mänskliga rättigheter diskuteras mer inom FN
  • Att FN motverkar att FN-personal begår sexuella övergrepp i fredsfrämjande och fredsbevarande insatser

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

FN behövs – och FN behöver bli bättre

I en värld som kantas av väpnade konflikter och växande flyktingströmmar behövs FN. FN är en viktig röst när det kommer till att skapa och bygga fred.

I dagens värld, som kantas av väpnade konflikter och växande flyktingströmmar, är det viktigt att hitta fram till hållbar fred. FN är och ska vara en viktig röst för att skapa och bygga fred också framåt.

FN måste förändras för att fungera bättre

I dag är det inte ovanligt att FN blir handlingsförlamat, eftersom vetorätten gör att länder hindrar FN från att agera. För att kunna vara en organisation där världens länder kan diskutera och agera, även vid svåra gemensamma utmaningar, behöver FN utvecklas.

Beslutsfattandet i FN:s säkerhetsråd måste därför förändras och förbättras. Användningen av vetorätten bör minska och besluten bör bättre spegla hela världen. Kriterier som är lätta att följa ska tas fram för när FN ska ha mandat att agera mot folkmord, brott mot mänskliga rättigheter och krigsbrott.

Mänskliga rättigheter måste bli viktigare för FN

I dag är det många ledare och länder som ifrågasätter de mänskliga rättigheterna som finns i FN-stadgan. När mänskliga rättigheter ifrågasätts av ledare som vill begränsa sin befolknings rättigheter så måste FN ta diskussionen med de länderna och stå upp för den ursprungliga betydelsen.

Vi vill att Sverige ska påbörja en diskussion inom FN om vikten av att mänskliga rättigheter upprätthålls i enlighet med hur de är definierade i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Arbetet behöver genomsyra all verksamhet och alla länder, inklusive de länder som är representerade i FN kommitté om mänskliga rättigheter.

Inför nolltolerans mot sexuella övergrepp bland FN-utsänd personal

Vi tycker det är viktigt att FN aktivt motverkar och förebygger att FN-utsända begår sexuella övergrepp i fredsfrämjande- och fredsbevarande insatser. De som begår sådana övergrepp måste ställas till svars och straffas.

FN har också en viktig roll för att motverka sexuellt våld mot kvinnor i krig och konflikter, och för att öka kvinnors deltagande när det kommer till fredsförhandlingar och återuppbyggnad.

Ansvarig talesperson

Kerstin Lundgren
Utrikespolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län. Tredje vice talman.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.