Höjd pension

Om pensionen höjs till 15000 i månaden netto så behövs inget bostadstillägg och då försvinner hela den byråkratiska apparaten som hanterar detta. Inga som kan bluffa till sig mer än de ska ha.

Tack för synpunkterna! Vi har ett pensionssystem som bygger på de avgifter som inbetalas till systemet. Ska pensionen höjas den vägen, så måste fler arbeta mer så att inbetalningarna ökar. De som har betalt in lite till pensionssystemet eller inte har tillräckligt med arbetade år för att få full pension får garantipension helt eller till en del. Det betalas av staten. Idag är full grundpension 7.900 för en ogift person. En fördubbling skulle av förklarliga skäl påverka statsbudgeten väsentligt samtidigt som det skulle göra det mindre meningsfullt att arbeta, vilket i sin tur skulle påverka övriga pensionärers pensioner. Det är alltså inte en så enkel lösning som det kan se ut.