Pensioner

Vi är friska och lever allt längre. Visst är det fantastiskt? Allt fler kan se fram mot en allt längre tid efter arbetslivet, då vi kan njuta av livet med barnbarn, resor och fritidsintressen. En förutsättning för detta är förstås att både dagens och morgondagens pensionärer kan känna sig trygga med att pensionerna räcker. Centerpartiet vill se ett långsiktigt, hållbart och rättvist pensionssystem som garanterar alla en ekonomisk trygghet på äldre dar.

Centerpartiet vill:

  • Jobba långsiktigt för stabilt och hållbart höjda pensioner
  • På alla plan, arbeta för jämställda pensioner
  • Säkerställa ett grundskydd för de med lägst pensioner

sol-has-bg sol-light-text

Sverige behöver ett hållbart pensionssystem – och vi är en bra bit på vägen

Vi tycker att nuvarande pensionssystem i grunden är bra och fungerar. Antalet fattigpensionärer har minskat kraftigt sedan det infördes och är lägst i Europa. Vi ser samtidigt att det fortfarande finns de som har alldeles för små marginaler på ålderns höst. De flesta av dessa är kvinnor, många är äldre och ensamstående.

Vårt nuvarande pensionssystem trädde i kraft 1999 och fasades in successivt för de som är födda från och med 1938. Den första årskullen som får sin pension enbart från det nya systemet är de som är födda 1954 och uppnådde således 65 års ålder under 2019.

Bakgrunden till pensionsreformen var bland annat att det tidigare ATP-systemet inte var ekonomiskt hållbart och att det inte premierade arbete. Nuvarande pensionssystem bygger på att vi sätter av en del av vårt löneutrymme i fonder tills vi lämnar arbetslivet. Det innebär dels att varje generation finansierar sina egna pensioner, dels att kapitalet är fredat från politiska krafter som vill lova allt åt alla.

Men det finns saker som kan bli bättre. Inom ramen för Pensionsgruppen arbetar vi kontinuerligt för långsiktigt höjda pensioner. Genom att ge människor bättre förutsättning för att arbeta längre, förstärka informationen om pensionssystemet och skapa stabila förutsättningar för en växande ekonomi kan vi se till att pensionerna höjs för alla.

Driv på för jämställda pensioner

Dessvärre ser vi att kvinnor fortfarande har betydligt lägre pensioner än männen. Orsaken till detta är inte pensionssystemet, utan framför allt att arbetsmarknaden fortfarande är ojämställd.

Samtidigt finns det ett antal möjligheter även inom pensionssystemet, att stärka den ekonomiska jämställdheten för äldre. Ett antal sådana möjligheter analyseras nu i pensionsgruppen. Vi ser det som en avgörande uppgift för framtiden att driva på arbetet för mer jämställda pensioner.

Grundskydd för alla

Centerpartiet är det parti som ända från början har drivit på för att de allra sämst ställda pensionärerna ska ha en grundtrygghet som går att leva på. Därför har vi drivit fram flera höjningar av både garantipensionen och bostadstillägget de senaste åren.

Samtidigt är det helt centralt att det alltid ska löna sig att arbeta. Pensionerna måste vara hållbara över tid och måste upplevas som rättvisa, inte minst av dem som har jobbat ett helt arbetsliv med låga löner. Därför behöver pensionsnivåerna stiga över tid för alla grupper.

Den viktigaste åtgärden för att långsiktigt höja pensionerna är att människor jobbar längre. Därför är det så viktigt att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv. Överenskommelsen om höjda åldersgränser är en central del av detta men det krävs även att arbetsmiljön och möjligheten att omskola sig under yrkeslivet förbättras.

Höjda pensioner för de sämst ställda pensionärerna 2022

Vi behöver ett pensionssystem som både säkerställer levnadsstandarden för dagens pensionärer och för morgondagens pensionärer. När regeringen under hösten 2021 lade fram det så kallade ”Nooshitillägget” tillsammans med Vänsterpartiet var Centerpartiet med och stoppade förslaget, eftersom det var illa genomtänkt och dåligt utformat.

Under våren arbetade Centerpartiet istället hårt inom pensionsgruppen för att hitta en stabil och bred överenskommelse för att höja pensionerna för de sämst ställda pensionärerna. Där slöts slutligen en överenskommelse med regeringen om 1000 kr i höjd garantipension, upp till 100 kr mer i bostadstillägg, samtidigt som skatten sänks för alla som är 65 år och jobbar.

Ansvarig talesperson

Martina Johansson
Talesperson i socialförsäkringsfrågor. Riksdagsledamot Södermanlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.