Kärnkraft

Kärnkraft ger ju inga koldioxidutsläpp, varför är ni fortfarande motståndare?

Centerpartiet vill att Sverige ska ha ett helt förnybart energisystem till 2040. Vi vill använda energikällor som är bra för klimatet, men som inte har de risker som kärnkraften har. Det handlar om uranbrytningen, om olycksrisker under drift och om förvaret av det använda, radioaktiva bränslet.