Centerpartiet lokalt

Kärnkraft

Vi vill använda energikällor som är förnybara och därför bra för klimatet – vattenkraft, bioenergi, vindkraft och solenergi – och som inte orsakar de miljöproblem som är förknippade med kärnkraften. Vi vill att Sverige ska vara fritt från kärnkraft och istället drivs av energi som till 100 procent är förnybart år 2040.

Vi vill därför:

  • Att Sveriges energisystem ska vara helt förnybart år 2040
  • Använda förnybara energikällor som är bra för klimatet
  • Att kärnkraften ska bära sina fulla kostnader utan statliga stöd

Kärnkraft

Vi vill använda energikällor som är bra för klimatet, och som inte orsakar de miljöproblem som kärnkraften är förknippad med, som uranbrytning, risk för olyckor och slutförvar.

Vi har inom Alliansregeringens energiöverenskommelse 2009, och i den nya överenskommelsen med regeringen 2016, fått igenom att kärnkraften inte ska få statligt stöd. Varken direkt eller indirekt. Vi drev också igenom att Sverige inte ska ha fler reaktorer, och att det inte ska få byggas någon ny kärnkraft utanför de platser där det redan finns kärnkraft.

Det innebär att kärnkraften ska stå för sina egna kostnader.

Läs mer om vår energipolitik

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Riksdagsledamot Göteborgs kommun. Klimat- och energipolitisk talesperson.   Följ mig på:   Fac...