Kärnkraft

Vi vill använda energikällor som är förnybara och därför bra för klimatet – vattenkraft, bioenergi, vindkraft och solenergi – och som inte orsakar de miljöproblem som är förknippade med kärnkraften. Vi står bakom målet att Sveriges energisystem ska vara 100 % förnybart till år 2040. Det betyder inte att vi ska stänga kärnkraftverk med politiska beslut. Vi ser redan idag hur kärnkraften har svårt att klara sina investeringskostnader och fasas ut av ekonomiska skäl. Det finns därför ingen anledning för skattebetalarna att betala för utfasningen.

Vi vill därför:

  • Att Sveriges energisystem ska vara helt förnybart år 2040.
  • Använda förnybara energikällor som är bra för klimatet.
  • Att kärnkraften ska bära sina fulla kostnader utan statliga stöd.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Kärnkraft

Vi vill använda energikällor som är bra för klimatet och som inte orsakar de miljöproblem som kärnkraften är förknippad med, som uranbrytning, risk för olyckor och slutförvar.

Vi har i och med Alliansregeringens energiöverenskommelse 2009, och i den nya överenskommelsen med regeringen 2016, fått igenom att kärnkraften inte ska få statligt stöd för att bygga ny kärnkraft. Varken direkt eller indirekt.

De ska också betala mer av sina försäkringskostnader, som fortfarande är en subvention, eftersom ingen vill försäkra ett kärnkraftverk till fullo. För oss är principen viktig att kärnkraften ska stå för sina egna kostnader. Det kommer vi att fortsätta driva på för.

Läs mer om vår energipolitik

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun. Följ mig på: Face...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.