Klimatet

Jag är orolig, vilken värld kommer vi att lämna över till våra barn? Klarar vi klimatomställningen?

Klimatet och jordens uppvärmning är en av våra viktigaste frågor. Ingen kan välja att inte bry sig, tvärtom påverkar det oss alla. Därför måste vi jobba hårt med att minska utsläppen, både i Sverige och i övriga Europa. Centerpartiet vill ha ett helt förnybart energisystem för Sverige till 2040. Vi måste ställa tuffa krav på vad som får släppas ut och vi måste se till att företagen tjänar mer på att göra klimatsmarta investeringar. Vi behöver också skärpa EU:s handelssystem med utsläppsrätter.