Klimat

Klimatomställningen är vår tids kanske största globala utmaning. Världens utsläpp måste minska. Återkommande rapporter konstaterar dock att omställningstakten är för långsam. Nu krävs politisk handlingskraft och ledarskap. Vår klimatpolitik kombinerar en effektiv prissättning av utsläpp med stöd till grön teknik som kan bryta fossilberoendet. Politikens roll ska vara att ta fram slagkraftiga styrmedel – från det lokala till det globala – som gör det enklare att ställa om till ett hållbart samhälle och ser till att utsläppen minskar.

Centerpartiet vill:

  • Att klimatmålen i Sverige och EU skärps och att det långsiktiga målet bör vara att nå klimatneutralitet 2040.
  • Att fasa ut fossila subventioner och öka investeringar i grön teknik som kan bryta fossilberoendet.
  • Påskynda utvecklingen av tekniken med minusutsläpp som kan minska utsläppen i atmosfären.
  • Fasa ut fossila bränslen och införa ett förbud för all användning av fossila bränslen för energiproduktion från 2035 samt öka takten på utfasningen av fossila material.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Klimatet kräver handlingskraft

Arbetet med att minska utsläppen såväl nationellt som internationellt är en prioriterad fråga för oss. Vi har varit med och förhandlat den klimatlag som slår fast målet att Sverige år 2045 ska vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser.

Vi vill se en folkrörelse för klimatet.

En långsiktigt hållbar klimatpolitik förutsätter både delaktighet och ett brett folkligt stöd. Ska vi klara omställningen, måste vi genomföra den på ett sätt som gör att olika människor, orter och branscher kan känna sig involverade; att alla känner att de blir vinnare om de deltar i klimatomställningen. Delaktigheten skapar grunden till samhällsförändringarna. Alternativet – en omställning som bara omfattar vissa, men där andra grupper ställs utanför eftersom de inte har råd eller möjlighet att ställa om – riskerar att leda till motreaktioner, kortsiktiga svängningar i politiken och bristande långsiktighet. I stället för klimatomställning får vi politikomsvängning.

Människor som hade velat delta i klimatomställningen, men inte haft råd och möjlighet, får idag ofta de dyraste energiräkningarna och känner sig samtidigt utpekade. Politiken måste här istället ge en hjälpande hand så att alla, oberoende av plånbok, kan bli del av omställningen.

Det handlar om människors möjlighet att pendla klimatsmart till jobbet, skjutsa barnen till fritidsaktiviteter och åka till mataffären. Det handlar om att minska elräkningar och om att den energi vi använder ska vara klimatsmart. Det handlar om att det ska vara lönsamt att välja klimatvänligt i butiken. Det handlar om det ska vara lätt att göra rätt.

Skärp klimatmålen i Sverige och EU

Men vi stannar inte där, mer måste göras. Nu behöver vi vässa de verktyg som tar klimatmålen från visioner till verklighet. Vi ska snabba på omställningen ännu mer.

Redan 2040 vill vi att Sverige och EU ska vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser. För att nå dit, krävs det att vi bryter fossilberoendet och storsatsar på de klimatsmarta innovationer som är förutsättningen för den hållbara utvecklingen.

Slutet för fossila bränslen
Över 70 procent av Europas energi är fortfarande fossil. EU behöver en strategisk avvecklingsplan för fossila bränslen – en strategi för att förpassa fossil energi tillbaka till historien. Som ett led i det vill vi att EU ska fasa ut fossila bränslen. Ett förbud för all användning av fossila bränslen för energiproduktion från 2035 bör införas, och takten ökas för att fasa ut användningen av fossila material.

För att Europa ska lyckas bryta beroendet av fossila bränslen krävs samarbete. De lägst hängande frukterna är att helt fasa ut fossila bränslen i energisektorn och produktionen av el och värme, sätta stopp för installation av nya anläggningar som drivs av fossil energi, fasa ut fossila subventioner, prissätta fossila råvaror som används i produkter och förbjuda all typ av reklam och marknadsföring av fossil energi. Inga europeiska skattebetalares pengar ska gå till fossilindustrin.

Öka investeringarna i grön teknik
Omställningen kommer också att kräva stora investeringar i helt nya tekniker, material, system, tjänster, transportlösningar, sätt att bygga och mer därtill. Då är det viktigt att investeringar riktas mot det som är hållbart och som kan bidra till efterlevnaden av klimatmålen.

Vi vill göra gröna investeringar enklare och mer lönsamma. När vi skapar och exporterar framtidens tekniker ger det inte bara fler jobb och företag här utan vi levererar klimatnytta som gör nytta långt bortom Sveriges gränser.

Påskynda utvecklingen av tekniken med minusutsläpp
Med tekniken för minusutsläpp, som innebär att vi lagrar koldioxid från förnybara källor, kan vi inte bara minska utsläppen – utan till och med ta bort dem.

Vi har de senaste åren varit med och drivit igenom storskaliga satsningar på tekniken. Men utvecklingen behöver påskyndas ytterligare för att den ska göra nytta i verkligheten.

Vårt mål är att storskaliga stöd ska kunna rullas ut redan 2024. Vi vill också att det antas ett nationellt mål för minusutsläpp i Sverige, som säkerställer att vi når våra klimatmål.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.