Klimat

Världens utsläpp måste minska. Återkommande rapporter konstaterar dock att omställningstakten är för långsam. Nu krävs politisk handlingskraft och ledarskap. Vår klimatpolitik kombinerar en effektiv prissättning av utsläpp med stöd till grön teknik som kan bryta fossilberoendet. Politikens roll ska vara att ta fram slagkraftiga styrmedel – från det lokala till det globala – som gör det enklare att ställa om till ett hållbart samhälle och ser till att utsläppen minskar.

Centerpartiet vill:

  • Att klimatmålen i Sverige och EU skärps och att det långsiktiga målet bör vara att nå klimatneutralitet 2040
  • Att fasa ut fossila subventioner och öka investeringar i grön teknik som kan bryta fossilberoendet
  • Påskynda utvecklingen av tekniken med minusutsläpp som kan minska utsläppen i atmosfären

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Klimatet kräver handlingskraft

Arbetet med att minska utsläppen såväl nationellt som internationellt är en prioriterad fråga för oss. Vi har varit med och förhandlat den klimatlag som slår fast målet att Sverige år 2045 ska vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser.

Vi har också varit drivande för att EU:s utsläpp till 2030 ska minska med 60 procent samt att varje medlemsland ska vara klimatneutralt senast 2050.

Skärp klimatmålen i Sverige och EU

Men vi stannar inte där, mer måste göras. Nu behöver vi vässa de verktyg som tar klimatmålen från visioner till verklighet. Vi ska snabba på omställningen ännu mer.

Redan 2040 vill vi att Sverige och EU ska vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser. För att nå dit, krävs det att vi bryter fossilberoendet och storsatsar på de klimatsmarta innovationer som är förutsättningen för den hållbara utvecklingen.

Bryt fossilberoendet och öka investeringarna i grön teknik

Det är viktigt att subventioner till fossila bränslen fasas ut så snart det är möjligt, så att utsläppen bär sina fulla miljökostnader. I vissa fall kan det vara nödvändigt att utfasningen av fossila subventioner går hand i hand med stöd till hållbara alternativ.

Omställningen kommer också att kräva stora investeringar i helt nya tekniker, material, system, tjänster, transportlösningar, sätt att bygga och mer därtill. Då är det viktigt att investeringar riktas mot det som är hållbart och som kan bidra till efterlevnaden av klimatmålen.

Vi vill göra gröna investeringar enklare och mer lönsamma. När vi skapar och exporterar framtidens tekniker ger det inte bara fler jobb och företag här utan vi levererar klimatnytta som gör nytta långt bortom Sveriges gränser.

Påskynda utvecklingen av tekniken med minusutsläpp

Med tekniken för minusutsläpp, som innebär att vi lagrar koldioxid från förnybara källor, kan vi inte bara minska utsläppen – utan till och med ta bort dem.

Vi har de senaste åren varit med och drivit igenom storskaliga satsningar på tekniken. Men utvecklingen behöver påskyndas ytterligare för att den ska göra nytta i verkligheten.

Vårt mål är att storskaliga stöd ska kunna rullas ut redan 2024. Vi vill också att det antas ett nationellt mål för minusutsläpp i Sverige, som säkerställer att vi når våra klimatmål.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.