Miljöbilsbonus

Varför ska gamla bilar straffbeskattas? Vi på landsbygden har inte råd att köpa nya, dyra bilar.

Centerpartiet har ett annat förslag än regeringen. Vårt förslag bygger på att gamla bilar inte ska straffbeskattas via fordonsskatten, utan att miljöbonusen ska gälla vid nybilsförsäljning. Den miljöförstörande bilen blir dyrare och den mer miljövänliga blir billigare. På så vis styr vi mot mer miljövänliga bilar.